Olimpijski krogi

30. 12. 2020

Olimpijske kroge sestavlja pet med seboj povezanih barvnih krogov (trije v zgornji in dva v spodnji vrsti). Barve krogov pomenijo pet med seboj povezanih celin: modra – Evropo, črna – Afriko, rdeča – Ameriko, rumena – Azijo in zelena – Avstralijo z Oceanijo. Povezanost krogov pomeni sožitje, medsebojno spoštovanje in prijateljstvo narodov petih celin.

Olimpijski krogi

Olimpijski krogi so eden najbolj cenjenih in prepoznanih simbolov na svetu. Po raziskavi Mednarodnega olimpijskega komiteja prepozna ta znak 96 % prebivalcev v 16-ih državah, kjer Mednarodni olimpijski komite izvaja raziskavo, medtem ko v Sloveniji ob prikazu olimpijskih krogov 90,7 % prebivalcev pravilno navede njihov pomen. Olimpijski krogi so najbolj prepoznana in spoštovana blagovna znamka na svetu in so ambasador olimpijskega gibanja po vsem svetu.

Pet med seboj prepletenih krogov na belem ozadju pomeni združitev petih celin in hkrati izkazuje olimpijske vrednote: prizadevanje za odličnost, izkazovanje spoštovanja in praznovanje prijateljstva. 

PRIJATELJSTVO

Šport slavi prijateljstvo
in sodelovanje, odgovornost
do drugih in samospoštovanje!

ODLIČNOST

Ko marljivo treniraš
in se dobro odrežeš,
odličnost dosežeš.

SPOŠTOVANJE

V športu vedno druge
spoštuješ, pravila upoštevaš
in naravo varuješ. Postavljaš
zgled, ko pravično izbiraš
in strpno reagiraš.


Nazaj