Poslovne finance, Poslovni računi

Ko je za likvidnost podjetja dobro poskrbljeno

14. 01. 2019

Življenjsko pomembna stvar nekega podjetja je njegov finančni tok. Majhna podjetja morajo res dobro izkoristiti vsak evro, ki ga obrnejo. Najslabša možnost je, da finance obležijo, po možnosti na računu s slabšimi obrestmi.

Ko je za likvidnost podjetja dobro poskrbljeno

Okretno podjetje je konkurenčnejše

Likvidnost oziroma kratkoročna plačilna sposobnost podjetja pomeni, da je to v vsakem trenutku sposobno poravnavati svoje obveznosti.

Za boljšo likvidnost podjetja si je dobro ustvariti takšne zaloge denarja, s katerimi bi pol leta brez težav pokrivali obratovalne stroške.

Preverite, kakšne so obrestne mere pri posameznih bankah in kako lahko s storitvijo SWEEP samodejno prenašate sredstva z enega na druge račune.

V sodobnem poslovnem svetu je ključno, da je podjetje hitro in odzivno. Poslovati mora brez zapletov in zamud, predvsem pa mora imeti dober nadzor nad stroški. Ne zamujajte z izstavljanjem računov in spremljajte boniteto svojih partnerjev, dogovorite se za čim krajše plačilne roke s kupci in čim daljše plačilne roke z dobavitelji.

Za marsikatero podjetje je čakanje na plačila strank neprijetno in lahko za podjetja na začetku poslovne poti pomeni velik finančni izpad.

Avtomatski prenos med računi

Podjetniki pozdravljajo bančno storitev, ki s pomočjo sodobne informacijske tehnologije omogoča strankam avtomatski prenos finančnih sredstev s transakcijskega računa na druge račune.

Banka SKB podjetnikom ponuja poslovne rešitve, s katerimi bo vaše dnevno poslovanje preprosto. Ena od takšnih storitev, s katero podjetje lažja dosega likvidnost, je storitev SWEEP, ki omogoča samodejni prenos sredstev v evrih med dvema aktivnima računoma banke SKB ter zagotavlja učinkovito in preprosto poslovanje.

S tem banka SKB podjetju omogoča konstantno vzpostavljanje želenega stanja na transakcijskem računu. Ta storitev vam bo pomagala racionalizirati poslovanje in preprosteje upravljati svoja sredstva.

Več o avtomatskem prenosu sredstev s TRR na druge račune

S storitvijo SWEEP lahko dnevno, tedensko ali mesečno opravljate:

  • prenose določenega odstotka prilivov,
  • prenose sredstev za zagotavljanje maksimalnega stanja na računu,
  • prenose sredstev za zagotavljanje minimalnega stanja na računu,
  • prenose sredstev za zagotavljanje fiksnega stanja na računu.

Storitev SWEEP je namenjena domačim in tujim pravnim osebam, imetnikom zasebnih dejavnosti in civilnopravnim osebam, ki želite učinkovito poslovati s transakcijskim računom.

Strankam v ta namen ni treba vsak dan hoditi v banko z novim plačilnim nalogom za prenos sredstev. Avtomatizacija postopka pa zmanjša verjetnost, da bi pozabili izvesti transakcijo. Finančno ravnovesje je s storitvijo SWEEP veliko bolj dosegljivo in vam prihrani morebiten stres, še posebej če je finančna disciplina za vas nedosegljiv pojem.

 


Nazaj