Varčevanje in investicije

Kdaj je smiselno začeti varčevati?

30. 12. 2020

Od varčevanja za oddaljene cilje si lahko največ obetate, če boste varčevali redno in z varčevanjem začeli čim prej. Pred začetkom varčevanja je ključnega pomena, da si postavite cilje, pričakovanja in časovne okvire varčevanja.


Kratkoročni cilji:

  • oblikovanje varnostne rezerve, ki je glavni temelj finančne varnosti. Varnostna rezerva so sredstva, namenjena nepričakovanim izdatkom (popravilo ali nakup npr. pralnega stroja, popravilo avta, stroški zdravnika ali zobozdravnika, izguba službe, manjši prihodki zaradi bolezni ali poškodbe …). Sredstva, namenjena tem izdatkom, morajo biti zelo likvidna in nizko tvegana, kar pomeni, da lahko pridemo do njih v vsakem trenutku – v nekaj dneh in brez velikih sprememb v vrednosti;
  • varčevanje za počitnice.

Srednjeročni cilji:

  • nakup avtomobila;
  • obisk eksotične dežele;
  • obnova hiše, stanovanja.

Dolgoročni cilji:

  • varčevanje za pokojnino;
  • varčevanje za nakup nepremičnine;
  • varčevanje za otroke (njihov študij, hobije …)

Varčevanje v vzajemnih skladih je namenjeno doseganju dolgoročnih finančnih ciljev.


Nazaj