Poslovne finance

Sprememba Splošnih pogojev uporabe storitve Varnostni SMS in Info SMS

24. 11. 2021

 7. 12. 2021 spreminjamo Splošne pogoje uporabe storitve Varnostni SMS in Info SMS (redakcijske spremembe).

Sprememba Splošnih pogojev uporabe storitve Varnostni SMS in Info SMS