Poslovne finance, Osebne finance

SKUPINA SKB USPEŠNO V PRVEM ČETRTLETJU LETA 2023

30. 05. 2023

Skupina SKB je v prvem četrtletju leta 2023 ustvarila čisti dobiček v višini 17,4 milijonov EUR, kar je 4,1 milijonov EUR
(+30,7 %) več kot v enakem obdobju preteklega leta. 

SKUPINA SKB USPEŠNO V PRVEM ČETRTLETJU LETA 2023