Projekti

Ponosni prejemniki »Workplace active certifikata«

01. 05. 2023

V SKB banki smo povezani tako z vrhunskim, olimpijskim športom kot tudi s športom za vsakogar, ki se odloči za aktivno in zdravo preživljanje prostega časa. Kot glavni sponzor že skoraj 30 let podpiramo Olimpijski komite Slovenije, na čigar pobudo, smo se kot pionirsko podjetje pridružili projektu za pridobitev prvega evropskega certifikata na področju športnih aktivnosti zaposlenih.

Ponosni prejemniki »Workplace active certifikata«

Leta 2022 smo se odločili za pridobitev Workplace Active Cerifikata (WAC), ki ga vodi Evropska zveza za šport podjetij (EFCS) ob podpori in sodelovanju 9 mednarodnih partnerjev. Namenjen je evropskim organizacijam, ki aktivno spodbujajo zdravje in dobro počutje na delovnem mestu s telesno dejavnostjo in želijo, da njihove pobude in najboljše prakse prepozna skupina strokovnjakov.

V postopku pridobivanja certifikata so bili naši projekti in interne aktivacije zaposlenih prepoznani kot dobre prakse, ki lahko služijo kot vzor drugim evropskim podjetjem.

Spodbujanje k telesni aktivnosti zaposlenih ne vpliva dobro le na zdravje in splošno počutje, ampak krepi našo povezanost, stabilnost in pripadnost. Pridobljeni certifikat je priznanje, a hkrati zaveza in obljuba, da bomo nadaljevali s projekti, ki ustvarjajo zdravo in spodbudno delovno okolje.


Nazaj