Poslovne finance, Osebne finance, Digitalno bančništvo, Računi, Poslovni računi, SKB NET, PRO SKB NET

Kontrola pravilnosti plačilnih nalogov

29. 09. 2020

V mesecu oktobru bo banka uvedla dodatne kontrole pravilnosti in popolnosti podatkov.

 


Banka spremlja pravilnost poslovanja strank in posodablja svoje informacijske sisteme, da so skladni z zakonskimi zahtevami in uredbami. Ena od takih zahtev je tudi popolnost podatkov pri izvrševanju plačilnih transakcij. V mesecu oktobru bo banka uvedla dodatne kontrole pravilnosti in popolnosti naslednjih podatkov:

  • Naziv in naslov plačnika,
  • Naziv in naslov prejemnika plačila ter
  • Namen plačila.

V primeru, da plačilna transakcija ne bo imela pravilno izpolnjenih zgoraj zapisanih podatkov, bo nalog zavrnjen.


Nazaj