Poslovne finance, Osebne finance

Izstop Združenega kraljestva Velike Britanije iz Evropske unije (»brexit«)

07. 01. 2021

S 1. 1. 2021 je Združeno kraljestvo postalo »tretja država«, država, ki ni članica EU. To pomeni, da se pravila EU, med katera sodijo tudi predpisi na področju bančnih in plačilnih storitev, za to državo ne bodo več uporabljala. Nadomestilo za izvajanje plačilnega naloga v Združeno kraljestvo se bo obračunalo skladno z veljavnim cenikom banke.

Izstop Združenega kraljestva Velike Britanije iz Evropske unije (»brexit«)