Poslovne finance, Osebne finance

Informacija za kreditojemalce glede Zakona o porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih

17. 02. 2022

Banke bodo pravočasno pristopile k izvedbi potrebnih aktivnosti skladno z zakonsko določenimi roki in skladno z odločitvijo Ustavnega sodišča, o čemer boste stranke ustrezno in pravočasno obveščene prek svojih bank.

Informacija za kreditojemalce glede Zakona o porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih