Poslovne finance, Osebne finance, SKB NET, PRO SKB NET

Doslednejše potrjevanje kartičnih spletnih plačil od 3. maja dalje

07. 04. 2022

V SKB smo zahtevam po močni avtentikaciji že prilagojeni, prav tako pa se morajo zahtevam prilagoditi vsi, ki so vključeni v prodajno-nakupni proces - torej tudi trgovci in kupci oziroma plačniki. Če nekdo v procesu ne bo pravočasno zagotovil vseh ustreznih prilagoditev, plačila spletnega nakupa na spletnih mestih s plačilnimi karticami od 3. maja 2022 ne bo mogoče izvesti.

Doslednejše potrjevanje kartičnih spletnih plačil od 3. maja dalje

S 3. majem 2022 se uvaja doslednejše potrjevanje kartičnih plačil pri spletnih nakupih. Direktiva EU o plačilnih storitvah (PSD2) zahteva varen način potrjevanja spletnih plačil z močno avtentikacijo imetnika osebne ali poslovne plačilne kartice. Primarno omogočamo močno avtentikacijo v MOJ@SKB mobilni banki. Imetnikom plačilne kartice, ki nimajo pogojev za pridobitev MOJ@SKB mobilne banke, pa jo omogočamo v aplikaciji Rekono OnePass.V primeru, da ste prejeli SMS, da je bilo vaše spletno kartično plačilo zavrnjeno, ker nimate izbranega kanala za močno avtentikacijo, si ga morate najprej aktivirati.

V nadaljevanju so navodila, kako lahko pridobite MOJ@SKB mobilno banko oz. mobilno aplikacijo Rekono OnePass. Ko boste aktivirali MOJ@SKB mobilno banko ali mobilno aplikacijo Rekono OnePass ponovite nakup!

Osebni uporabniki

  • Za fizične osebe, ki imajo v SKB d.d. odprt osebni račun, je uvedeno potrjevanje spletnih plačil v MOJ@SKB mobilni banki.
  • Imetniki SKB NET spletne banke si lahko MOJ@SKB mobilno banko aktivirate v SKB NET spletni banki s pomočjo Navodil za aktivacijo.
  • Imetniki plačilne kartice, ki nimate odprtega osebnega računa v SKB d.d. in imetniki plačilne kartice, ki plačujete obveznosti kartičnega računa pri drugi banki, ne morete pridobiti MOJ@SKB mobilne banke, zato je za vas predvidena drugačna rešitev - mobilna aplikacija Rekono OnePass.

Za dodatne informacije obiščite 3-D Secure ali pokličite naš Kontaktni center na 014715555.

Poslovni uporabniki

  • Imetniki PRO SKB NET spletne banke in zakoniti zastopniki podjetja ali prokuristi, si lahko MOJ@SKB mobilno banko aktivirate v PRO SKB NET spletni banki s pomočjo Navodil za aktivacijo.
  • Pooblaščenci na računu, ki niste zakoniti zastopniki ali prokuristi, morate aktivacijo MOJ@SKB mobilne banke urediti preko zastopnikov podjetja v poslovalnici.
  • Če na računu niste pooblaščeni, MOJ@SKB mobilne banke ne morete pridobiti. Za vas bo primerna drugačna rešitev potrjevanja spletnih plačil - mobilna aplikacija Rekono OnePass.

Za dodatne informacije obiščite 3-D Secure ali pokličite naš Kontaktni center na 014715555.

Imam MOJ@SKB oz. Rekono, vendar nisem mogel opraviti spletnega nakupa pri izbranem trgovcu. Kaj je razlog?

Da se je to zgodilo, je lahko več razlogov in za vsakega podajamo rešitev.

  • Trgovec ni zahteval močne avtentikacije oziroma ne posluje skladno z direktivo PSD2, ki pogojuje močno avtentikacijo spletnih nakupov v državah Evropskega gospodarskega prostora. Zato smo kot banka izdajateljica kartice, ki posluje skladno z navedeno direktivo, morali nakup zavrniti.

Rešitev: Obrnite se na trgovca, da v potrditev pošlje vaš nakup tako, da bo skladen z zahtevami za močno avtentikacijo.

  • Pri tem trgovcu že imate svoj uporabniški spletni profil. Trgovec vam je pri nakupu izpolnil podatke s podatki iz profila ter skušal pridobiti potrditev nakupa brez močne avtentikacije, kar ni v skladu z navedeno direktivo.

Rešitev: Zbrišite podatke v svojem uporabniškem profilu in ga ponovno odprite ter vnesite vse podatke. Ponovite nakup in sami izpolnite vse zahtevane podatke. Nakup bi moral biti v tem primeru uspešen, zahtevo za potrditev boste prejeli v MOJ@SKB oziroma prek Rekono rešitve. Če nakup kljub temu ne bo uspešen, se obrnite na trgovca, da v potrditev pošlje vaš nakup tako, da bo skladen z direktivo za močno avtentikacijo.

  • Zaradi povečanega števila zlorab na določenih spletnih prodajnih mestih je lahko plačevanje pri izbranem spletnem trgovcu v trenutku potrditve plačila zavrnjeno, kljub dovolj razpoložljivim sredstvom na kartici.

Rešitev: Trgovec mora zagotoviti potrditev nakupa z močno avtentikacijo skladno z direktivo PSD2, do takrat, jo moramo kot banka skladna z direktivo, dosledno zavračati.

Opozoriti velja, da takšno potrjevanje spletnih plačil ne bo v uporabi vedno in pri vseh spletnih trgovcih. Spletni trgovci se namreč lahko odločijo za uporabo izjem (npr. za nižje zneske nakupa), kjer dodatna potrditev v mobilni aplikaciji oziroma drugi rešitvi za potrjevanje plačil ne bo potrebna (t. i. izjema). Prav tako direktiva velja le za plačila znotraj Evropskega gospodarskega prostora, kar pomeni, da se plačila za nakupe pri trgovcih izven Evropskega gospodarskega prostora praviloma izvajajo brez dodatnega potrjevanja.


Nazaj