Združitev SKB banke in Nove KBM

Varstvo osebnih podatkov

Zakaj bosta SKB banka in Nova KBM že pred združitvijo izvedli prenos osebnih in drugih podatkov?

Da bomo lahko strankam SKB banke in Nove KBM zagotovili nemoteno poslovanje ter uporabo bančnih produktov in storitev od dneva združitve ter izpolnjevali regulatorne obveznosti, bosta banki pred združitvijo izvedli prenos osebnih in drugih podatkov  iz obeh bank v skupni informacijski sistem in njihovo obdelavo, pri čemer bosta upoštevali potrebne tehnične in organizacijske ukrepe za varnost osebnih podatkov.

V SKB in Novi KBM se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato vaše podatke obdelujemo skrbno in v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Več informacij najdete v dokumentu Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov strank v postopku združitve SKB banke in Nove KBM.

Blog zapisi