Zavarovanje

Specialisti z asistenco

Kdo lahko sklene zavarovanje Specialisti z asistenco?

Zavarovanje lahko sklenejo osebe od 1. do 85. leta starosti.

Kakšna je čakalna doba in kakšne so omejitve jamstva zavarovanja?

Ob prvi sklenitvi zavarovanja velja čakalna doba 3 mesecev za novonastalo bolezen ali stanje, razen za poškodbe, ki so posledica nezgode, nastale po začetku zavarovanja. Če zavarovalec obnovi pogodbo v roku enega meseca po preteku pogodbe, zavarovanje nima čakalne dobe.

Za vsa obstoječa zdravstvena stanja ob sklenitvi velja 24-mesečna čakalna doba. Obveznosti iz zavarovalne pogodbe za obstoječa stanja bo zavarovalnica prevzela po poteku čakalne dobe, če se v tem obdobju zavarovanec ni zdravil za ta zdravstvena stanja. Če se je v obdobju čakalne dobe zavarovanec zdravil, se bo čakalna doba za obstoječa zdravstvena stanja štela od zaključka zdravljenja.

Kritji Halo Doktor in Drugo mnenje nimata čakalne dobe ter veljata tudi za obstoječa zdravstvena stanja in kronične bolezni.

Kako dolgo traja zavarovanje?

Zavarovanje se sklene za 1 leto.

Zavarovanje se ob poteku dogovorjene dobe trajanja avtomatično podaljša za enako časovno obdobje, za katero je bilo sklenjeno, razen če zavarovalec takšnega dogovora ne prekliče. V primeru preklica pogodba preneha z iztekom tekočega zavarovalnega leta.

Pred potekom zavarovalnega leta, v katerem oseba dopolni 66 let, prejme ponudbo za preoblikovanje v zavarovanje oz. sklenitev novega zavarovanja, ki je prilagojeno starostni skupini oseb po 66. letu starosti.

Zavarovanje traja največ do konca zavarovalnega leta, v katerem zavarovanec dopolni starost 100 let, če ni z zavarovalno pogodbo določeno drugače.

Pogodba predčasno preneha s smrtjo zavarovanca, z njeno odpovedjo ali razdrtjem.

Blog zapisi