Zavarovanje

Premoženjsko zavarovanje

Kam spada zavarovanje toplotnih črpalk?

Zavarovanje toplotnih črpalk spada med zavarovanje stanovanjskih nepremičnin (v okviru vgrajene opreme v lasti zavarovanca).

V okviru zavarovanja stanovanjskih nepremičnin so zavarovane tudi ostale naprave za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje.

Ali so v okviru zavarovanja Varen dom zavarovane tudi sončne elektrarne?

Sončne elektrarne za individualno samooskrbo so zavarovane v okviru stanovanjskih nepremičnin, in sicer v okviru osnovne zavarovalne premije.

Kako je z zavarovanjem »pametnega doma« pri strojelomu?

V primeru zavarovanja strojeloma so predmet zavarovanja tudi naprave v sistemu »pametnega doma« ali »pametne hiše« (nadzor ogrevanja, nadzor razsvetljave, nadzor dostopa itd.).

Ali zavarovanje strojeloma vključuje tudi okvaro dvigala in do kakšnega zneska?

V primeru strojeloma je krita tudi okvara dvigala in sicer do zneska 5.000 EUR.

V kolikor gre za strojelom dvigala pri zavarovanju stanovanja/etažne lastnine, se zavarovalnina izplača po pripadajočem lastniškem deležu.

Ali imam v okviru zavarovanja Varen dom zavarovano tudi robotsko kosilnico?

Robotske kosilnice uvrščamo med vrtne naprave in stroje, ko so na vrtu, stopnišču ali v skupnih prostorih. Vrtne naprave in stroji so zavarovani v okviru stanovanjskih premičnin.

Kaj spada pod pomožne objekte?

Pomožni objekt je objekt s površino do 50 m2, ki pripada stanovanjski hiši, ima svoj temelj oz. je fiksno pritrjen in se nahaja na istem naslovu in na istem zemljišču, vendar ne pod isto streho. To so: ograje, terase, zaprte garaže, kotlovnice, zaklenjene shrambe, nadstreški in senčniki na vrtu, športni tereni, jacuzzi, zunanji bazeni vključno s pokrovom, razen pokrovov iz plastike in platna itd.). Pomožni objekti so tudi garaže v krogu polmera 1000 m od kraja zavarovanja.

Ali mi pripada popust v primeru, če imam že sklenjeno zavarovanje stanovanja preko upravnika?

Če je bila stanovanjska nepremičnina predhodno zavarovana proti osnovnim požarnim nevarnostim ter nevarnosti viharja in toče na podlagi katere druge police (npr. polica upravnika, polica, sklenjena skupaj s kreditom, ipd.), ima zavarovalec pri sklenitvi tega produkta pravico do nižje premije, na podlagi izključitve osnovnih požarnih nevarnosti ter nevarnosti viharja in toče, za paketa Standard in Max.

Ali je v primeru kraje zavarovana tudi zunanja enota toplotne črpalke, ki ni pritrjena na objekt?

Zavarovanje Varen dom krije tudi krajo delov stavbe, kot so žlebovi, ograje in drugi deli iz bakra, železa, nerjavečega jekla in podobnih materialov. V primeru kraje delov stavbe predmet zavarovanja niso zunanje enote objekta in naprave ter zavarovanje ne krije škode na vgrajeni opremi (npr. bojlerji, klimatske naprave, hidroforji, sončni paneli za ogrevanje sanitarne vode, sončne elektrarne za samooskrbo, solarni tuši, pipe, radiatorji, peči, cevi, okna, vrata ipd.). Izjema so toplotne črpalke, ki so zavarovane do 5.000 EUR po škodnem dogodku in v letnem agregatu.

Kako prijavim škode iz premoženjskega zavarovanja PaketDom

Za prijavo škodnega primera lahko uporabite tudi SPLETNI OBRAZEC.

Prijave škode iz naslova Domske asistence:

  • izpolnjevanje obrazca za prijavo škode ni potrebno
  • klic na 080 15 77 oz. iz tujine na +386 1 47 57 117.

Blog zapisi