PRENEHANJE PONUDBE

S 1. 1. 2019 smo prenehali s ponudbo Zavarovanje obveznosti v primeru smrti novim strankam. Obstoječim imetnikom zavarovanja bo zavarovalnica Generali zavarovanje omogočala po nespremenjenih zavarovalnih pogojih.