Preprosto in hitro do dodatnih sredstev s prekoračitvijo pozitivnega stanja na osebnem računu. Obresti plačujete le za znesek porabljenih sredstev v limitu

Prekoračitev - redni limit

Višina rednega limita je odvisna od vrste osebnega računa.

Vrsta osebnega računa Redni limit na
osebnem računu
Standardni osebni račun* 200 EUR
Pokojninski osebni račun* 200 EUR
Prestige osebni račun* 3.500 EUR
Zlati osebi račun* 2.000 EUR
Osnovni osebni račun* 0 EUR
Gotovinski osebni račun* 0 EUR
Osebni račun za nerezidente 0 EUR

Osebni računi, označeni z *, niso več del redne ponudbe.

  • Prekoračitev - Izredni limit 

Je dovoljena prekoračitev pozitivnega stanja na osebnem računu, ki ga banka odobri uporabniku, ki je sklenil pogodbo za osebni račun pred 01.07.2019.

Obrestna mera za prekoračitev pozitivnega stanja na osebnem računu

Obrestna mera za dovoljeno prekoračitev pozitivnega stanja na osebnem računu je ne glede na redni ali izredni limit enaka. Če gre za nedovoljeno prekoračitev pozitivnega stanja na osebnem računu, banka zaračuna višjo obrestno mero.

Stroški odobritve limita

Odobritev rednega limita je brezplačna, stroški odobritve in obnovitve izrednega limita pa se obračunajo po vsakokrat veljavnem ceniku SKB za prebivalstvo.

Če želite pridobiti izredni limit

Zahtevo za odobritev izrednega limita oddajte pisno v poslovalnici ali elektronsko prek SKB NET spletne banke. Oddana vloga za odobritev izrednega limita ne pomeni, da je izredni limit tudi odobren.