Primerjalnik paketov

MOJ L PAKET

MOJ L PAKET

Dodaj
Dodaj

MOJ L PAKET

Mesečni strošek
0 EUR
Osebni račun
da
Debetna kartica
Visa Platinum
Brezplačna prekoračitev stanja na osebnem računu**
do 3.500 EUR
Število brezplačnih transakcij (prek spleta, direktne obremenitve in trajniki)
∞***
Število brezplačnih dvigov na bankomatih drugih bank v območju EUR*
∞***
Kreditna kartica
Visa Platinum
Varnostni SMS na debetni kartici
da
Varnostni SMS na kreditni kartici
da
Zavarovanje kartic plus
da
Brezplačni dvigi na SKB in NKBM bankomatih ter bankomatih članic Skupine OTP na Madžarskem, Hrvaškem, v Srbiji, Črni gori, Albaniji, Romuniji, Bolgariji, Ukrajini in Moldaviji
Število brezplačnih transakcij s Flikom
Pristopnina in uporaba SKB NET in MOJ@SKB
da
Več o produktu

*Izvzeti so morebitni stroški tuje banke, ki jih lahko zaračuna banka lastnica bankomata.
**Višina prekoračitve na osebnem računu in limita na kartičnem računu imetnika paketa sta predmet odobravanja, ki poteka skladno s poslovno politiko banke.
***Neomejeno pomeni v okviru običajne porabe gospodinjstva.

Nazaj na pakete