Primerjalnik paketov

MOJ L PAKET

MOJ L PAKET

Dodaj
Dodaj

MOJ L PAKET

Mesečni strošek
13,50 EUR
Osebni račun
da
Debetna kartica
Visa Prestige
Brezplačna prekoračitev stanja na osebnem računu**
do 3.500 EUR
Število brezplačnih transakcij (prek spleta, direktne obremenitve in trajniki)
neomejeno***
Število brezplačnih dvigov na bankomatih drugih bank v območju EUR*
neomejeno***
Digitalno bančništvo (pristopnina in uporaba SKB NET in MOJ@SKB)
da
Kreditna kartica
Zlata Visa Prestige
Varnostni SMS na debetni kartici
da
Varnostni SMS na kreditni kartici
da
Zavarovanje kartic plus
da
Več o produktu

*Izvzeti so morebitni stroški tuje banke, ki jih lahko zaračuna banka lastnica bankomata.
**Višina prekoračitve na osebnem računu in limita na kartičnem računu imetnika paketa sta predmet odobravanja, ki poteka skladno s poslovno politiko banke.
***Neomejeno pomeni v okviru običajne porabe gospodinjstva.
****Če stranka v obračunskem obdobju od 1. 9. do 31. 8. opravi plačilne transakcije v višini in po pogojih določenih v 3.7 točki (Letna članarina za ISIC Visa kartico) Splošnih pogojev banke SKB za prebivalstvo. V nasprotnem primeru stranka plača letno članarino.

Nazaj na pakete