Primerjalnik paketov

MOJ S PAKET

MOJ S PAKET

Dodaj
Dodaj

MOJ S PAKET

Mesečni strošek
5,00 EUR
Osebni račun
da
Debetna kartica
Visa
Brezplačna prekoračitev stanja na osebnem računu**
do 300 EUR
Število brezplačnih transakcij (prek spleta, direktne obremenitve in trajniki)
7
Število brezplačnih dvigov na bankomatih drugih bank v območju EUR*
0
Digitalno bančništvo (pristopnina in uporaba SKB NET in MOJ@SKB)
da
Kreditna kartica
ne
Varnostni SMS na debetni kartici
da
Varnostni SMS na kreditni kartici
ne
Zavarovanje kartic plus
ne
Več o produktu

*Izvzeti so morebitni stroški tuje banke, ki jih lahko zaračuna banka lastnica bankomata.
**Višina prekoračitve na osebnem računu in limita na kartičnem računu imetnika paketa sta predmet odobravanja, ki poteka skladno s poslovno politiko banke.
***Neomejeno pomeni v okviru običajne porabe gospodinjstva.
****Če stranka v obračunskem obdobju od 1. 9. do 31. 8. opravi plačilne transakcije v višini in po pogojih določenih v 3.7 točki (Letna članarina za ISIC Visa kartico) Splošnih pogojev banke SKB za prebivalstvo. V nasprotnem primeru stranka plača letno članarino.
*****Akcijska cena velja za obdobje 6 mesecev.

Nazaj na pakete