Primerjalnik paketov

Dodaj
Dodaj
Dodaj
Več o produktu

*Izvzeti so morebitni stroški tuje banke, ki jih lahko zaračuna banka lastnica bankomata.
**če stranka v obračunskem obdobju od 1. 9. do 31. 8. opravi plačilne transakcije v višini in po pogojih določenih v 3.7 točki (Letna članarina za ISIC Visa kartico) Splošnih pogojev banke SKB za prebivalstvo. V nasprotnem primeru stranka plača letno članarino.
***Višina prekoračitve na osebnem računu in limita na kartičnem računu imetnika paketa sta predmet odobravanja, ki poteka skladno s poslovno politko banke.
****Neomejeno pomeni v okviru običajne porabe gospodinjstva.

Nazaj na pakete