Zavarovalne premije in izbrane višine mesečnega nadomestila v EUR

Višina mesečnega nadomestila *

 

Višina zavarovalne premije **

   
 

Mesečna

Četrtletna

Polletna

Letna

100

/

/

16,28

32,55

200

/

16,28

32,55

65,10

300

/

24,41

48,83

97,65

400

10,85

32,55

65,10

130,20

500

13,56

40,69

81,38

162,75

600

16,28

48,83

97,65

195,30

700

18,99

56,96

113,93

227,85

800

21,70

65,10

130,20

260,40

900

24,41

73,24

146,48

292,95

1.000

27,13

81,38

162,75

325,50

* Izbrana višina mesečnega nadomestila se lahko giblje v znesku od 33 do 1.000 EUR in je odvisna od višine začetne anuitete odobrenega kredita. Zavarovalnica izplačuje zavarovancu dogovorjeno nadomestilo do pridobitve nove zaposlitve, a ne dlje kot 12 mesecev od zavarovančeve pridobitve statusa brezposelne osebe. Jamstvo zavarovalnice se začne 6 mesecev po sklenitvi zavarovanja.
** V zavarovalnih premijah je obračunan davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5 %.