Novice za vlagatelje

Obvestilo 27. 11. 2018

Uprava sklada Amundi Funds sklicuje skupščino delničarjev, ki bo 26. oktobra 2018 na sedežu Sklada.

Podrobnejše obvestilo za delničarje najdete v prilogi.

Podrobnejše informacijepdf, 168 kB

Obvestilo 30. 03. 2018

Kot pooblašceni distributer krovnega sklada Amundi Index Solutions, vas obvešcamo o spremembi stopenj povezanih z izpostavljenostjo lastniških instrumentov v skladu z novim nemškim davcnim pravilom.

Podrobnejše obvestilo za delničarje najdete v prilogi.

Podrobnejše informacijepdf, 183 kB

Obvestilo 30. 03. 2018

Kot pooblaščeni distributer krovnega sklada Amundi Index Solutions, vas obveščamo o zmanjšanju omejitev povezanih z odkupi.

Podrobnejše obvestilo za delničarje najdete v prilogi.

Podrobnejše informacijepdf, 154 kB

Obvestilo 28. 02. 2018

Kot pooblaščeni distributer podskladov sklada Amundi Funds, vas obveščamo o spremembi v okviru podsklada Amundi Funds Equity Asia Concentrated.

Podrobnejše obvestilo za delničarje najdete v prilogi.

Podrobnejše informacijepdf, 230 kB

Obvestilo 28. 02. 2018

Kot pooblaščeni distributer podskladov sklada Amundi Funds, vas obveščamo o spremembi v okviru podsklada Amundi Funds Equity Greater China .

Podrobnejše obvestilo za delničarje najdete v prilogi.

Podrobnejše informacijepdf, 231 kB

Obvestilo 28. 02. 2018

Kot pooblaščeni distributer podskladov sklada Amundi Funds, vas obveščamo o spremembi v okviru podsklada Amundi Funds Equity India Select.

Podrobnejše obvestilo za delničarje najdete v prilogi.

Podrobnejše informacijepdf, 224 kB