Potrošniški kredit brez stroškov odobritve

Do 31. 5. 2024 izkoristite polovične stroške vodenja kredita!

DO SKB POTROŠNIŠKEGA KREDITA
V TREH KORAKIH
 

Informativni
izračun

Pogovor s kreditnim specialistom, ureditev dokumentacije in oddaja vloge

Odobritev kredita in podpis
kreditne pogodbe

Izračunajte svojo kreditno sposobnost 

Mesečni prihodki

Kakšni so vaši povprečni mesečni prilivi ? *

 
Vzdrževani člani

Ali želite pri izračunu upoštevati vzdrževane družinske člane? *

Status vzdrževanega člana
Število članov

otrok do 18. leta

otrok do 26. leta s statusom študenta

otrok od 18. do 26. leta brez zaposlitve, ki je prijavljen na zavodu za zaposlovanje in ima prijavljeno stalno prebivališče na istem naslovu kot starši oz. dejansko prebiva z njimi

Anuiteta

Vaša anuiteta je lahko največ:

0 EUR

* vpišite povprečje zadnjih 12 mesecev (upošteva se plača/pokojnina, prevoz na delo, nadomestilo za prehrano, regres, božičnica …)

** Izračun maksimalne mesečne anuitete je zgolj informativne narave s pomočjo katerega lahko približno izračunate vašo kreditno sposobnost. Natančen izračun dobite v poslovalnici ob oddaji vloge za kredit.
V predmetnem izračunu je upoštevan minimalni znesek, ki mora ostati po poplačilu obroka iz naslova kreditne pogodbe upoštevajoč navedene kriterije. Informativni izračun velja ob predpostavki, da nimate drugih obremenitev iz kreditov in ne upošteva morebitne upokojitve, ki bi nastopila med odplačevanjem kredita in tudi ne dodatka, ki bi pokril tveganje ob izračunu kredita s spremenljivo obrestno mero.

 


Edinstveno
v Sloveniji

Obrestna mera se niža z višino najetega kredita in ne z dobo odplačevanja.

 


Ugodnost ob
najemu kredita

Akcijska ponudba polovičnih stroškov vodenja kredita do 31. 5. 2024.

Ukinili smo 
strošek odobritve 

Pri nas ne potrebujete večjega enkratnega zneska za plačilo različnih stroškov ob odobritvi
kredita.

Zavarovanje kredita
ni potrebno

Kredit do 82 mesecev lahko odobrimo tudi brez zavarovanja kredita.

Izračunajte svoj mesečni obrok

Znesek kredita

Koliko denarja potrebujete?

EUR

 
Odplačilna doba

V koliko mesecih želite odplačati kredit?

MESECEV

 

POGOVORITE SE S kreditnim specialistom
in pridobite prilagojeno ponudbo
 


Klic svetovalca lahko pričakujete v naslednjih dveh delovnih dneh med 8. in 19. uro.

Pridružite se več kot 200.000
zadovoljnim strankam.

Kadar potrebujem kredit, se obrnem na svojo osebno bančnico, s katero sem že vrsto let izredno zadovoljna. Pri njej dobim vse informacije, podporo ter tudi najboljše možne kreditne pogoje. Glede na to, da sem zvesta stranka SKB banke že 20 let, verjamem, da bom tudi še naprej.

Ivona K.
Ivona K.
Ivona K.Postanite zadovoljni SKB kreditojemalec tudi vi.
Izpolnite obrazec in se naročite na sestanek s kreditnim specialistom.

Stranka SKB? *
Kakšen termin vam najbolj ustreza? *

Pridružite se več kot 200.000
zadovoljnim strankam.

Kadar potrebujem kredit, se obrnem na svojo osebno bančnico, s katero sem že vrsto let izredno zadovoljna. Pri njej dobim vse informacije, podporo ter tudi najboljše možne kreditne pogoje. Glede na to, da sem zvesta stranka SKB banke že 20 let, verjamem, da bom tudi še naprej.

Ivona K.
Ivona K.
Ivona K.Postanite zadovoljni SKB kreditojemalec tudi vi.
Izpolnite obrazec in se naročite na sestanek s kreditnim specialistom.

 

 

Pogosta vprašanja

Kreditojemalec je v skladu z 22. členom Zakona o potrošniških kreditih v primeru delnega ali celotnega predčasnega odplačila kredita oz. kreditne pogodbe, sklenjene po 7. 8. 2010 in ob upoštevanju zastaralnega roka 5 let po odplačilu kredita, upravičen do vračila stroškov.

V tem primeru je upravičen do zmanjšanja skupnih stroškov kredita v delu, ki ga sestavljajo obresti in stroški preostalega obdobja trajanja pogodbe, tako da se od zneska sedanje vrednosti obveznosti predčasnega plačila (diskontirana vrednost) kredita odšteje sedanja vrednost pogodbenih obresti (valorizirana vrednost), vključno z morebitnimi stroški, ki bi tekli od dneva predčasnega plačila do dneva zapadlosti plačila po pogodbi, če so bili pogodbene obresti in stroški za to obdobje že obračunani in zajeti v plačila, ki jih je plačal potrošnik.

Banka delež vračila stroškov računa sorazmerno po linearno časovni metodi, pri čemer se vračilo dela stroška izračuna glede na*:

  • dejansko dobo kredita, datumom prenosa kredita v odplačevanje, pogodbeno zapadlost kredita in datum predčasnega odplačila;

  • za izračun se uporabljajo celi meseci; mesec, ko je še bil redni obračun na kreditu še izveden, se ne upošteva.

*Izjema

Delno vračilo zavarovalne premije se obračuna po metodologiji zavarovalnice, saj je zavarovalna premija, ki jo kreditojemalec plača pri sklenitvi kreditne pogodbe z zavarovanjem pri zavarovalnici, strošek, ki ga kreditojemalec sicer poravna banki, njegova višina pa je določena s strani zavarovalnice. Posledično je tudi zavarovalnica tista, ki je določila metodologijo za delno vračilo zavarovalne premije v primeru predčasnega odplačila kredita.

V primeru predčasnega odplačila kredita so redne obresti na kreditu obračunane le do dneva dokončnega odplačila kredita, ne pa do konca predvidene dobe odplačevanja, zato niso predmet vračila v primeru predčasnega odplačila kredita.

Primeri izračuna povračila stroškov v primeru celotnega predčasnega odplačila kredita pdf, 26 kB

Rezidenti (državljani RS in tujci). Nerezidenti (tujci z delovno ali bivalno vizo za najmanj 6 mesecev) lahko kredit najamejo le izjemoma ob posebnem zavarovanju.

Stranke banke, ki prejemajo prihodke na osebni račun pri SKB že šest mesecev ali več, lahko najamejo kredit z vlogo za odobritev kredita, ki jo lahko oddajo tudi prek SKB NET-a.

Za stanovanjske kredite je potrebno predložiti potrdilo delodajalca o plači.

Stranke, ki ne prejemajo prihodkov na SKB, pa morajo poleg tega priložiti še upravno izplačilno prepoved (2 izvoda), ki jo prav tako potrdi delodajalec, in potrdilo svoje matične banke o prometu na računu za zadnjih 12 mesecev.

Upokojenci namesto potrdil delodajalca predložijo zadnja dva izpiska ZPIZ.

Kreditna sposobnost se razlikuje glede na vrsto kredita, zavarovanje in višino osebnih prihodkov.

Po odobritvi kredita vam mora ostati znesek prihodkov v višini, ki jo določa zakon o izvršbi in zavarovanju. Odstotek dovoljene obremenitve prihodkov je lahko od ene tretjine do ene polovice.

Preverite svojo kreditno sposobnost

Kadar koli po prenosu kredita v odplačevanje je mogoče predčasno delno ali celotno poplačilo kredita. Strošek takega poplačila določa Zakon o potrošniških kreditih. Trenutno je za kredite s premenljivo obrestno mero in vsa poplačila v enem letu do zneska 10.000 EUR, brezplačen.

Pri delnem poplačilu kredita se morate odločiti za krajši preostanek odplačilne dobe ali pa za nižjo anuiteto.

Strankam, ki na SKB prejemajo svoje prihodke, lahko ob ustrezni odločitvi poslovalnice, ki kredit odobrava, odobrimo potrošniški kredit do omejenega zneska in omejene ročnosti tudi brez dodatnega zavarovanja. Odločitev je odvisna od bonitete stranke in vrste in zneska kredita, ki ga najema. 

Drugi možni načini zavarovanja so:

  • kreditno sposoben porok,
  • hipoteka ali
  • depozit.
Prikaži vse

 

 


Akcijska ponudba
do 31. 12. 2023

  V sklopu akcije podpiramo uresničitev vaših želja z edinstvenim potrošniškim kreditom v Sloveniji!
 

✓ Polovični stroški vodenja kredita;

 ✓ Obrestne mere se spreminjajo z višino najetega kredita:

Znesek kredita:

Fiksna
obrestna mera:

Spremenljiva
obrestna mera:

od 0 do 3.499,99 EUR

6,90 %

3M EURIBOR + 4,30 %

od 3.500,00 do 7.499,99 EUR

6,70 %

3M EURIBOR + 4,10 %

od 7.500,00 EUR do 13.499,99 EUR

6,60 %

3M EURIBOR + 3,90 %

od 13.500,00 EUR do 18.499,99 EUR

6,40 %

3M EURIBOR + 3,70 %

od 18.500,00 EUR do 25.499,99 EUR

6,20 %

3M EURIBOR + 3,50 %

od 25.500,00 EUR do 33.499,99 EUR

6,00 %

3M EURIBOR + 3,30 %

od 33.500,00 dalje

5,80 %

3M EURIBOR + 3,10 %

*Krediti s spremenljivo obrestno mero se ne glede na znesek lahko odobravajo le z ročnostjo nad 12 mesecev.

Vi veste kaj,
mi vemo kako.

V SKB banki vam stojimo ob strani v primeru nepričakovanih izdatkov.
Zato vsem novim in obstoječim strankam ob najemu edinstvenega potrošniškega kredita
v Sloveniji nudimo številne prednosti!

  • Polovični stroški vodenja kredita
  • Kredit brez stroškov odobritve
  • Z višino kredita obrestna mera pada
  • Enaki pogoji za stranke vseh bank

8.000 EUR kredita

že za

190,09 EUR na mesec

Fiksna obrestna mera: 6,60 %
Doba odplačila: 48 mesecev

Podrobnosti izračuna