STAVBNO ZEMLJIŠČE S STANOVANJSKO STAVBO V TURNIŠČU

06. 06. 2024

Javne dražbe

V postopku izvršbe se na 2. javni dražbi, ki bo potekala preko spleta 27. 6. 2024 med 9.00 in 9.30, prodaja nepremičnina, ki v naravi predstavlja parcelo s skupno površino 642 m2, na kateri stoji stanovanjska stavba z izklicno ceno 66.900,00 EUR.

Natančen opis nepremičnin, ki so predmet prodaje, je razviden iz cenitvenih poročil, ki so objavljena na naslovu SodneDrazbe.si

ID objave: 20240528-0101-002, hkrati z odredbo o prodaji, iz katere so razvidni datum dražbe, in ostali pogoji javne dražbe.

STAVBNO ZEMLJIŠČE S STANOVANJSKO STAVBO V TURNIŠČU

Pošljite povpraševanje