STANOVANJSKA HIŠA S POMOŽNIM OBJEKTOM, SLADKI VRH 2a

24. 01. 2024

Javne dražbe

Vabimo vas k udeležbi javne dražbe stanovanjske hiše s pomožnim poslovnim objektom na naslovu Sladki Vrh 2a, 2214 Sladki Vrh v stečajnem postopku zapuščine.   

Nepremičnina zajema parcelne številke ID znak 566-4/3, 566-4/5 in 566-12/4, ki se nahaja ob regionalni cesti, na robu naselja urejenih stanovanjskih hiš v neposredni bližini Šentilja. Na zemljišču stojita stanovanjski in poslovni objekt: 

  • stanovanjski objekt predstavlja dvo-družinsko stanovanjsko hišo, v kateri sta dve ločeni stanovanji velikosti 137,5 m2 in 106,8 m2 (nahajata se v 2. in 3. etaži objekta, saj 1. etaža predstavlja kletne prostore)
  • poslovni objekt predstavlja poslovni prostor s pisarno in skladiščem (prostor za dejavnost 60 m2, skladišče 45,6 m2 in pomožni prostor 60 m2).
  • objekta 241 in 242 sta umeščena na zemljiščih skupne površine 1.772 m2, z urejenim dostopom in vso potrebno infrastrukturo.

Zemljišče nudi parkirne površine za stanovanjsko in poslovno rabo.

Nepremičnina se bo prodajala kot zaključena funkcionalna celota na javni dražbi dne 12.03.2024 ob 11:00 uri, v prostorih Zbornice upraviteljev Slovenije na naslovu Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana.  

Izklicna cena nepremičnine je določena v višini 165.000 EUR, varščino 16.500 EUR je potrebno poravnati najkasneje 3 delovne dne pred samo dražbo oz. najkasneje do dne 11.03.2024 na TRR: SI56 0700 0000 4009 682 odprt pri Gorenjski banki d.d. 
Kranj (SWIFT: GORE SI 2X), s pripisom Namen nakazila: »varščina«. 

Natančen opis nepremičnine z odredbo o prodaji in ostali pogoji javne dražbe so objavljeni na spletni strani Sodne dražbe

Ogled nepremičnine je možen dne, 07.03.2024 med 11.00 in 13.00 uro. Za ogled je potrebno obvezno najkasneje do dne, 01.03.2024 najaviti ogled upravitelju na mail: dragan.manjulov@telemach.net.

Za več informacij o sami nepremičnini in posredovanje vašega interesa, se prosim obrnite na info@skb.si s pripisom JAVNA DRAŽBA NEPREMIČNINE SLADKI VRH ali na naši spletni strani izpolnite spletni obrazec.

STANOVANJSKA HIŠA S POMOŽNIM OBJEKTOM, SLADKI VRH 2a

Pošljite povpraševanje