STANOVANJSKA HIŠA S POMOŽNIM OBJEKTOM, SLADKI VRH 2a

24. 01. 2024

Javne dražbe

Vabimo vas k udeležbi na javni dražbi stanovanjske hiše s pomožnim poslovnim objektom na naslovu Sladki Vrh 2a, 2214 Sladki Vrh v stečajnem postopku zapuščine.   

Nepremičnina zajema parcelne številke ID znak 566-4/3, 566-4/5 in 566-12/4, ki se nahaja ob regionalni cesti, na robu naselja urejenih stanovanjskih hiš v neposredni bližini Šentilja. Na zemljišču stojita stanovanjski in poslovni objekt: 

  • stanovanjski objekt predstavlja dvo-družinsko stanovanjsko hišo, v kateri sta dve ločeni stanovanji velikosti 137,5 m2 in 106,8 m2 (nahajata se v 2. in 3. etaži objekta, saj 1. etaža predstavlja kletne prostore)
  • poslovni objekt predstavlja poslovni prostor s pisarno in skladiščem (prostor za dejavnost 60 m2, skladišče 45,6 m2 in pomožni prostor 60 m2).
  • objekta 241 in 242 sta umeščena na zemljiščih skupne površine 1.772 m2, z urejenim dostopom in vso potrebno infrastrukturo.

Zemljišče nudi parkirne površine za stanovanjsko in poslovno rabo.

Nepremičnina se bo prodajala kot zaključena funkcionalna celota na javni dražbi dne 18.06.2024 ob 11:00 uri, in sicer v prostorih Zbornice upraviteljev Slovenije na naslovu Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana.  

Izklicna cena nepremičnine znaša 150.000 EUR.

Varščino v višini 15.000 EUR je potrebno poravnati na TRR: SI56 0700 0000 4009 682 odprt pri Gorenjski banki d.d. Kranj (SWIFT: GORE SI 2X), s pripisom Namen nakazila: »varščina« najkasneje do dne 17.06.2024

Natančen opis nepremičnine je razviden iz razglasa dražbe:  

Razpis javne dražbe z zviševanjem izklicne cene pdf, 9,3 MB

Ogled nepremičnine bo možen dne, 13.06.2024 zgolj ob predhodni najavi stečajnemu upravitelju najkasneje do dne 07.06.2024 na e-mail: dragan.manjulov@telemach.net.

Za več informacij o sami nepremičnini in posredovanje vašega interesa, se prosim obrnite na info@skb.si s pripisom JAVNA DRAŽBA NEPREMIČNINE SLADKI VRH ali na naši spletni strani izpolnite spletni obrazec.

STANOVANJSKA HIŠA S POMOŽNIM OBJEKTOM, SLADKI VRH 2a

Pošljite povpraševanje