Nagrade, Osebne finance

SKB banka je najboljša banka v letu 2019 po oceni revije Global Finance

13. 03. 2019


Revija Global Finance je 12. marca 2019 objavila imena najboljših bank v letu 2019 v srednji in vzhodni Evropi. Zmagovalci letošnjih nagrad so tiste banke, ki so se skrbno posvetile potrebam svojih strank na zahtevnih trgih in dosegle boljše rezultate ter postavile dobre temelje za prihodnji uspeh. Objektivna merila, vključena pri ocenjevanju, so bila: rast premoženja, donosnost, geografski doseg, strateški odnosi, poslovni razvoj in inovacije pri produktih. Subjektivna merila, ki so jih vključili v  ocenjevanje, pa so bila mnenja analitikov kapitalskih naložb, bonitetne ocene, mnenja bančnih svetovalcev in drugih, ki so vključeni v bančno panogo. Banka SKB je od revije Global Finance prejela priznanje kot najboljša banka v letu 2019.  

Revija Global Finance je bila ustanovljena leta 1987, izhaja v 50.050 izvodih in ima bralce v 188 državah.


Nazaj