Ceniki

Sprememba cenika za fizične osebe

S 1. 11. 2017 bomo spremenili cene nekaterih plačilnih storitev.