Ceniki

Sprememba Cenika storitev SKB za prebivalstvo

S 1. 3. 2018 bomo spremenili Cenik storitev SKB za prebivalstvo.