Ceniki

Sprememba cenika SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti

S 6. 2. 2017 bomo spremenili cene za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za fizične osebe:


Sprememba cenika storitev SKB za prebivalstvo

S 1. 3. 2017 bomo spremenili cene nekaterih plačilnih storitev: