SKB-Logo

Preizkusi MOJ@SKB mobilno banko

PRENESI ZDAJ

Slovar bančnih izrazov

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. Z
 24. Ž
S
 1. Sisbon

  je elektronski informacijski sistem, ki omogoča medsebojno izmenjavo in obdelavo osebnih podatkov o strankah (fizičnih osebah) in je vzpostavljen z namenom upravljanja s kreditnim tveganjem bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov za zagotovitev odgovornega kreditiranja in preprečevanja prezadolževanja posameznikov.

 2. Skrbnik

  je oseba, ki jo postavi center za socialno delo, da skrbi za koristi opravilno nesposobne ali mladoletne osebe. Kot dokazilo predloži odločbo centra za socialno delo.

 3. Skrbnik podjetja

  je bančni svetovalec za posamezno podjetje, ki je stranka SKB.

 4. Solidarni porok

  Če se je porok zavezal kot porok in plačnik, odgovarja upniku kot glavni dolžnik za celo obveznost in lahko upnik zahteva njeno izpolnitev bodisi od glavnega dolžnika bodisi od poroka ali pa od obeh hkrati (solidarno poroštvo).

 5. Spletno prodajno mesto

  je spletna stran prodajalca na svetovnem spletu, ki v skladu s podpisano pogodbo o sprejemanju kartic in ob upoštevanju mednarodnih standardov s posebno varno spletno povezavo omogoča plačevanje s kartico, ko te fizično ni na prodajnem mestu.

 6. Spremenljiva obrestna mera

  je obrestna mera, ki se skozi čas odplačevanja spreminja. Sestavljena je iz referenčne obrestne mere 3M Euribor in fiksnega pribitka. Sprememba referenčne obrestne mere vpliva na spremembo pogodbene obrestne mere. V primeru dviga ali spusta se spremeni mesečna anuiteta in s tem tudi skupni znesek, ki ga mora plačati kreditojemalec.

 7. Standardi UNIFI (ISO 20022) XML

  Pravila SEPA z uporabo sodobnega standarda UNIFI (ISO 20022) XML zagotavljajo standardizirane postopke za vse udeležence in omogočajo posredovanje plačilnih nalogov prek bank na širšem območju SEPA v EU tudi v prihodnje. Podjetje, ki bo želelo obdelovati plačila z avtomatiziranim uvozom oziroma izvozom podatkov, bo moralo podatke poslati v predpisanem standardu XML.

 8. Standby akreditivi

  se uporabljajo v praksi ameriških bank kot nadomestek za bančne garancije, plačljive na prvi poziv. Razlika med njim in dokumentarnim akreditivom je, da se črpanje izvede le ob neizpolnitvi plačilne obveznosti iz osnovnega posla do zapadlosti.

 9. Stranka banke

  je stranka, ki izpolnjuje pogoje poslovnega sodelovanja iz aktov Pogoji Banke za poslovanje z občani, Pogoji Banke za poslovanje s pravnimi osebami in malim gospodarstvom oziroma podjetje, ki ima kateri koli produkt banke.

 10. SWAP

  je oblika zavarovanja pred tečajnim, obrestnim in kreditnim tveganjem. (Klasični devizni swap je promptni nakup/ali prodaja določene valute in istočasna terminska prodaja/ali njen nakup.)

 11. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunication)

  je telekomunikacijski sistem za enoten prenos finančnih sporočil med bankami in drugimi finančnimi ustanovami, ki so njegove članice.

  SWIFT-naslov SKB: SKBASI2X.