SKB-Logo

Preizkusi MOJ@SKB mobilno banko

PRENESI ZDAJ

Mednarodno poslovanje

 • Izdajanje garancij v tujino

  Poslujete s tujino in potrebujete pri poslovanju bančno garancijo? Garancija v tujino je samostojna in nepreklicna obveza banke garanta za plačilo garantiranega zneska, unovčljiva na prvi poziv. Banka jo izdaja po nalogu svojih strank v korist tujih pravnih oseb.

  Več
 • Dokumentarni akreditiv

  Zmanjšajte poslovno tveganje pri poslovanju s tujino. Dokumentarni akreditiv je način plačila, ki vam omogoča, da oba poslovna partnerja v mednarodnem poslovanju zavarujeta plačila.

  Več
 • Dokumentarni inkaso

  Potrebujete zavarovanje pri poslovanju s stalnimi partnerji? Dokumentarni inkaso je plačilni instrument in hkrati oblika zavarovanja za zanesljivo plačilo pri poslovanju s tujino med dvema poslovnima partnerjema, ki se med seboj poznata in si zaupata.

  Več
 • Prodaja in nakup tujih valut

  Poslovanje s tujimi poslovnimi partnerji zahteva tudi poslovanje v tujih valutah, ki morajo biti hitro in po ugodni ceni na voljo za uresničevanje pravih poslovnih priložnosti. Zato SKB svojim strankam omogoča prodajo in nakup tujih valut po ugodnih tečajih.

  Več
 • Čekovno poslovanje

  V SKB omogočamo plačevanje računa v tujini s čekom in prejemanje plačil iz tujine v obliki čeka. Ček je vrednostni papir, ki je hkrati plačilni instrument. Izdaja čeka zagotavlja njegovo kritje in ga prejemnik lahko unovči po predpisanem postopku. SKB ima s tujimi bankami sklenjene poslovne dogovore, ki omogočajo hitro in varno unovčevanje čekov.

  Več