Ceniki

Sprememba cenika SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti

S 6. 2. 2017 bomo spremenili cene za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe:


Sprememba Cenika plačilnih storitev SKB za domače pravne osebe