Ceniki

Sprememba cenika za pravne osebe

S 1. 6. 2017 bom spremenili Cenik plačilnih storitev za domače pravne osebe, imetnike zasebnih dejavnosti in civilnopravne osebe.