Ceniki

Sprememba Cenika za plačilnih storitev za domače pravne osebe, imetnike zasebnih dejavnosti in civilnopravne osebe

S 1. 2. 2018 bomo spremenili cene nekaterih plačilnih storitev za domače pravne osebe, imetnike zasebnih dejavnosti in civilnopravne osebe.