O SKB banki

Prihodnost ste vi.

ZAPOSLITEV

Cenimo dobre kadre

Zavedamo se, da smo dobri le toliko, kolikor so dobri tisti, ki z nami soustvarjajo zgodbo o SKB. Če delite naše vrednote, ste vedno dobrodošli!

Prosta delovna mesta

POSPEŠEVALEC PRODAJE (m/ž) - za področje prodaje na naložbenem delu (vzajemni skladi)

21. 03. 2019

Analizira uspešnost prodaje v poslovni mreži, razvija in uvaja nove prodajne prijeme in delovne procese v prodaji ter nudi strokovno pomoč prodajnemu osebju s področja naložb (vzajemnih skladov).

Prosta delovna mesta

INFORMATOR (m/ž) - Poslovna mreža (Poslovalnica Brežice)

18. 03. 2019

Delo obsega izvajanje blagajniškega dela in posredovanje temeljnih informacij o produktih in storitvah.

Prosta delovna mesta

OSEBNI BANČNIK (m/ž) - Poslovna mreža (Poslovalnica Ljubljana Center)

18. 03. 2019

Delo obsega aktivno prodajo bančnih produktov in storitev za občane, pridobivanje novih strank ter poglabljanje sodelovanja z obstoječimi strankami, vzpostavljanje dolgoročnih poslovnih odnosov s strankami ter povečanje prodaje bančnih produktov, storitev in donosov.

Prosta delovna mesta

KNJIGOVODJA (m/ž) - Računovodstvo

15. 03. 2019

Skrb za tekoče in pravilno knjiženje ter usklajevanje vknjižb poslovnih dogodkov.

Prosta delovna mesta

PRAVNI SVETOVALEC I (m/ž) v sektorju Razreševanje naložb - velika podjetja

14. 02. 2019

Delo obsega pravno svetovanje na različnih poslovnih področjih banke oz. bančne skupine in pravno zastopanje banke in drugih pravnih subjektov iz bančne skupine pred sodišči in drugimi organi v sodnih, upravnih in drugih postopkih pred sodišči, državnimi in drugimi organi.