O SKB banki

Prihodnost ste vi.

ZAPOSLITEV

Cenimo dobre kadre

Zavedamo se, da smo dobri le toliko, kolikor so dobri tisti, ki z nami soustvarjajo zgodbo o SKB. Če delite naše vrednote, ste vedno dobrodošli!

Prosta delovna mesta

INFORMATOR (m/ž) - Poslovna mreža Ljubljana

19. 04. 2019

Delo obsega izvajanje blagajniškega dela in posredovanje temeljnih informacij o produktih in storitvah.

Prosta delovna mesta

VIŠJI REFERENT SPREMLJAVE (M/Ž) - Zaledne službe (Vrednostni papirji in zakladništvo)

17. 04. 2019

Zadolžen bo za pravilno in pravočasno izvedbo zahtevnejši opravil, potrebnih za realizacijo in spremljavo prodanih bančnih produktov in storitev na področju vrednostnih papirjev in zakladništva.

Prosta delovna mesta

OSEBNI BANČNIK (m/ž) - Poslovna mreža (Poslovalnica Center)

16. 04. 2019

Delo obsega aktivno prodajo bančnih produktov in storitev za občane, pridobivanje novih strank ter poglabljanje sodelovanja z obstoječimi strankami, vzpostavljanje dolgoročnih poslovnih odnosov s strankami ter povečanje prodaje bančnih produktov, storitev in donosov.

Prosta delovna mesta

MARKETINŠKI SPECIALIST (m/ž) v sektorju Marketing - Ponudba strankam

16. 04. 2019

Na podlagi tržnih potreb in skladno s strategijo banke in skupine SG oblikuje in izvaja razvojno strategijo različne segmente strank. Upravlja z njihovim življenjskim ciklom, ponudbami ter sinergijami z zunanjimi partnerji, spremlja tržne trende in prilagaja pristop, da bi povečal učinkovitost. Vodi proces prenosa strateških odločitev banke na prodajno raven.

Prosta delovna mesta

SVETOVALEC V KONTAKTNEM CENTRU (m/ž) - Podpora strankam

10. 04. 2019

Kandidat se bo po ustreznem usposabljanju vključil v skupino za svetovanje in podporo strankam ter trženje bančnih produktov po telefonu in drugih elektronskih poteh.

Prosta delovna mesta

MARKETINŠKI SPECIALIST (m/ž) v sektorju Marketing - Ponudba strankam

05. 04. 2019

Na podlagi tržnih potreb in skladno s strategijo banke in skupine SG oblikuje in izvaja razvojno strategijo za področje produktov financiranja (krediti, garancije, …) in investicijskih produktov (skladi, depoziti, vrednosti papirji, zavarovanja,…) poslovanja banke za vse segmente strank. Spremlja tržne trende in življenjski ciklus teh in jih prilagaja, da bi povečal učinkovitost.