Tečajnica Visa / Mastercard

Pri nakupu na prodajnem mestu ali dvigu gotovine na bankomatu s kartico in v valuti, ki ni EUR, se bo plačilo obveznosti oziroma dvig izvedel v EUR. Pretvorba iz tuje valute v EUR se opravi po referenčnem tečaju kartičnih sistemov Visa in Mastercard, veljavnih na dan nakupa.
Banka ne zaračunava dodatnih nadomestil za pretvorbo valut.

Povezava na referenčni tečaj za uporabnike Visa kartice

Povezava na referenčni tečaj za uporabnike Mastercard kartice