Obrestne mere za depozitni račun

Depozitni račun 15, 31 ali 61 dni

Veljavnost obrestnih mer od 1. aprila 2015 dalje.

Vrsta depozitnega računa Fiksna obrestna mera
depozitni račun 15 dni 0,02 %
depozitni račun 31 dni 0,02 %
depozitni račun 61 dni 0,05 %

Obrestna mera se pod pogoji, določenimi s splošnimi pogoji, lahko spremeni.