Zavarovanja imetnikov kartic

SKB kartice nudijo več kot le varno negotovinsko poslovanje doma in v tujini.

Dodatna zavarovanja prinašajo našim zlatim in poslovnim plačilnim karticam še večjo vrednost, vam pa dodatno varnost pri vsakdanjem poslovanju in pri potovanjih v tujino.

Izberite svojo kartico:


Značilnosti

 • zavarovalni paket je sklenjen samodejno in brezplačno ob odobritvi plačilne kartice
 • pomoč v slovenskem jeziku 24/7 kjer koli po svetu
 • do zavarovalnih kritij ste upravičeni samo, če ste potovanje oz. blago v celoti plačali s SKB kartico (izjema je Zavarovanje za primer nezgodne smrti)
NEZGODE
 Nezgodna smrt 30.000 EUR
 Nezgodna smrt ali popolna trajna invalidnost v tujini 150.000 EUR
 Podaljšanje garancije proizvajalca  2.000 EUR
ZDRAVSTVENA POMOČ
Zdravljenje v tujini 100.000 EUR
 • prevoz
300 EUR
 • hospitalizacija
65 EUR/noč
 • vozovnica za povratni let
700 EUR
ZAMUDA PRTLJAGE / LETA
Zamuda prtljage 500 EUR
Zamuda leta 500 EUR
ASISTENCA NA POTOVANJU
pravno varstvo  
 • za zavarovanca
 6.700 EUR
 • za zakonskega partnerja
 3.500 EUR
 • za otroka
 350 EUR
nakazovanje sredstev v tujino  1.000 EUR
potovanje nadomestnega delavca v tujino  6.700 EUR
stroški pošiljanja nujnih sporočil  da
ODPOVED / PREKINITEV POTOVANJA 7.000 EUR
OSEBNA ODGOVORNOST V TUJINI 300.000 EUR

Pomembno:
Zavarovalne vsote so informativne. Za natančne informacije preberite splošne pogoje posameznega kritja

Značilnosti

 • zavarovalni paket je sklenjen samodejno in brezplačno ob odobritvi plačilne kartice
 • pomoč v slovenskem jeziku 24/7 kjer koli po svetu
 • do zavarovalnih kritij ste upravičeni samo, če ste potovanje oz. blago v celoti plačali s SKB kartico (izjema je Zavarovanje za primer nezgodne smrti)

Zavarovalna kritja in vsote

NEZGODE
 Nezgodna smrt 10.000 EUR
 Nezgodna smrt ali popolna trajna invalidnost v tujini /
 Podaljšanje garancije proizvajalca  /
ZDRAVSTVENA POMOČ
Zdravljenje v tujini 20.000 EUR
 • prevoz
300 EUR
 • hospitalizacija
65 EUR/noč
 • vozovnica za povratni let
/
ZAMUDA PRTLJAGE / LETA
Zamuda prtljage 250 EUR
Zamuda leta 250 EUR

Pomembno:
Zavarovalne vsote so informativne. Za natančne informacije preberite splošne pogoje posameznega kritja.

Značilnosti

 • zavarovalni paket je sklenjen samodejno in brezplačno ob odobritvi plačilne kartice
 • pomoč v slovenskem jeziku 24/7 kjer koli po svetu
 • do zavarovalnih kritij ste upravičeni samo, če ste potovanje oz. blago v celoti plačali s SKB kartico (izjema je Zavarovanje za primer nezgodne smrti)
NEZGODE
 Nezgodna smrt 30.000 EUR
 Nezgodna smrt ali popolna trajna invalidnost v tujini 150.000 EUR
 Podaljšanje garancije proizvajalca  2.000 EUR
ZDRAVSTVENA POMOČ
Zdravljenje v tujini 100.000 EUR
 • prevoz
300 EUR
 • hospitalizacija
65 EUR/noč
 • vozovnica za povratni let
700 EUR
ZAMUDA PRTLJAGE / LETA
Zamuda prtljage 500 EUR
Zamuda leta 500 EUR
ASISTENCA NA POTOVANJU
pravno varstvo  
 • za zavarovanca
 6.700 EUR
 • za zakonskega partnerja
 3.500 EUR
 • za otroka
 350 EUR
nakazovanje sredstev v tujino  1.000 EUR
potovanje nadomestnega delavca v tujino  6.700 EUR
stroški pošiljanja nujnih sporočil  da
ODPOVED / PREKINITEV POTOVANJA 7.000 EUR
OSEBNA ODGOVORNOST V TUJINI 300.000 EUR

Pomembno:
Zavarovalne vsote so informativne. Za natančne informacije preberite splošne pogoje posameznega kritja

Značilnosti

 • zavarovalni paket je sklenjen samodejno in brezplačno ob odobritvi plačilne kartice
 • pomoč v slovenskem jeziku 24/7 kjer koli po svetu
 • do zavarovalnih kritij ste upravičeni samo, če ste potovanje oz. blago v celoti plačali s SKB kartico (izjema je Zavarovanje za primer nezgodne smrti)
ZAVAROVALNI PAKET ZLATA MASTERCARD KARTICA
 NEZGODNO ZAVAROVANJE NA POTOVANJU 100.000 EUR
 • za primer smrti ali trajne invalidnosti
30.000 EUR
 • iskanje in/ali vrnitev posmrtnih ostankov v domovino
 2.000 EUR
BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE  
 • dnevna odškodnina - ZDA in Švica
50 EUR/dan
 • dnevna odškodnina - druge države
25 EUR/dan
POMOČ ŠTUDENTOM OB NEZGODI MED POTOVANJEM V TUJINI  
 • za stroške in posebna predavanja in tečaje
1.500 EUR
 • če je potreben ponoven vpis v isti letnik
3.000 EUR
 • za estetske korekture
največ 2.500 EUR
ZAMUDA PRI POLETU do 125 EUR
ZAMUJENA / IZGUBLJENA PRTLJAGA do 125 EUR

Pomembno:
Zavarovalne vsote so informativne. Za natančne informacije preberite splošne pogoje posameznega kritja

Zavarovalna kritja

ZAVAROVALNA KRITJA ZAVAROVALNICE TRIGLAV

Zavarovalno kritje za primer nezgodne smrti

Vključuje izplačilo posmrtnine upravičencem v primeru smrti zavarovanca zaradi nesreče, vendar le, če smrt nastopi v obdobju 30 dni po zadevni nesreči.

Triglav zavarovalno kritje za primer nezgodne smrti-Splošni pogoji pdf, 131 kB

 

Zavarovalno kritje za primer nezgodne smrti v tujini

Vključuje izplačilo posmrtnine upravičencem v primeru smrti zavarovanca zaradi zavarovane nesreče, vendar le, če smrt nastopi v 30 dneh po zadevni nesreči. Velja tudi za popolno trajno invalidnost zaradi zavarovane nesreče, ki se je zgodila med zavarovanim potovanjem zunaj države stalnega prebivališča zavarovanca.

Triglav zavarovalno kritje za primer nezgodne smrti v tujini-Splošni pogoji pdf, 138 kB

 

Razširitev garancije proizvajalca

Zavarovalno kritje je namenjeno podaljšanju garancije proizvajalca za 12 mesecev od preteka osnovne garancije, ob upoštevanju omejitev in izključitev. Velja za novo gospodinjsko opremo (bela tehnika, elektronika in zabavna elektronika), kupljeno izključno z zavarovano kartico, ki jo je izdala SKB d.d..

Triglav razširitev garancije proizvajalca-Splošni pogoji pdf, 159 kB

 

Zavarovanje za zamudo leta/prtljage

Zavarovanje za zamudo leta/prtljage za več kot štiri ure v primerjavi s časom prihoda odhoda, navedenim na letalski vozovnici.

 

Zavarovanje osebne odgovornosti v tujini

Zavarovanje pred finančnimi posledicami osebne odgovornosti vas kot zavarovanca za telesne poškodbe in/ali materialno škodo ali nematerialno škodo, ki je posledica prej navedenega, nenamerno povzročeno tretji osebi med zavarovanim potovanjem v tujini, plačanim z zavarovano kartico.

Triglav zavarovanje osebne odgovornosti v tujini-Splošni pogoji pdf, 252 kB

PRIJAVA IN REŠEVANJE ŠKODE PRI ZAVAROVALNICI TRIGLAV

Za uveljavitev zavarovalnega kritja, morate čim prej (rok je naveden v posameznih splošnih pogojih) po nastanku poškodbe ali škode (razen v primeru naravnih nesreč ali višje sile), škodo prijaviti pri Zavarovalnice Triglav, d.d.

Prijavo škode posredujte na:

Zavarovalnica Triglav, d.d.
Služba za kompleksne škode
Verovškova ulica 60 b
1000 Ljubljana

Asistenčni center Zavarovalnice Triglav, d.d.

Informacije in vprašanja, prijava in reševanja škode 080 28 64
iz tujine +386 (0)2 222 28 64, elektronski naslov info@triglav.si

Za zavarovanja: nezgodna smrt, nezgodna smrt ali popolna trajna invalidnost v tujini, podaljšanje garancije proizvajalca, zamuda prtljage / leta, osebna odgovornost v tujini.

ZAVAROVALNA KRITJA LLOYD'S

Asistenca na potovanju

Kriti so stroški, ki so nastali pri pravni obrambi vas kot zavarovanca v civilnih in kazenskih postopkih, sproženih proti vam med potovanjem v tujini, stroški finančnih obveznosti, ki jih tuja sodišča zahtevajo za zavarovanje plačila pravnih stroškov in stroškov kazenskih postopkov, ki so bili uvedeni zoper vas med potovanjem v tujini.

Če med potovanjem v tujini ostanete brez gotovine zaradi kraje ali izgube prtljage z gotovino, bo zavarovalnica izvedla potrebne ukrepe za nakazilo sredstev v višini 1.000 EUR, ki jih boste kot zavarovanec povrnili v roku treh mesecev po tem, ko se vrnete v državo stalnega prebivališča.

Pri poslovnem potovanju zunaj države stalnega prebivališča, daljšem od treh dni, in v primeru, ko utrpite telesne poškodbe ali zbolite tako, da morate biti hospitalizirani več kot pet dni, zavarovalnica krije stroške vašega povratnega potovanja v vaš kraj stalnega prebivališča, kar pomeni, da krije stroške potovanja, prevoznega sredstva in potovalni razred, ki je enakovreden vašemu potovalnemu razredu, in stroške namestnika, ki ga je delodajalec imenoval, da opravi delovne obveznosti namesto vas.

Preden kot zavarovanec kakor koli ukrepate ali prevzamete kakršen koli strošek, morate predhodno pridobiti soglasje asistenčnega centra. Pokličite Europ Assistance (EASIG) na tel. +44 203 788 86 56.

Zdravstvena pomoč

Če kot kot zavarovanec zbolite ali se vam zgodi nesreča med potovanjem v državi ali izven države stalnega prebivališča, bo zavarovalnica krila stroške hospitalizacije, kirurških operacij, zdravniške oskrbe in nege, stroške prevoza in tistih farmacevtskih izdelkov, ki jih je predpisal lečeči zdravnik med potovanjem (do omejitev, opredeljenih v splošnih pogojih). Predhodno je potrebno pridobiti soglasje zavarovalnice.

Preden kot zavarovanec kakor koli ukrepate ali prevzamete kakršen koli strošek, morate predhodno pridobiti soglasje asistenčnega centra. Pokličite Europ Assistance (EASIG) na tel. +44 203 788 86 56.

Zavarovanje za odpoved/prekinitev potovanja

Zavarovanje vključuje povračilo vseh stroškov (glede na omejitve, določene v splošnih pogojih) odpovedi potovanja, ki so bili vam kot zavarovancu zaračunani skladno s splošnimi pogoji potovalne agencije in pogoji prodaje. Velja, če potovanje odpoveste pred začetkom datuma potovanja zaradi resne bolezni, resne telesne poškodbe ali smrti (vaše ali bližnjega sorodnika), zaradi prisilne brezposelnosti, delnega ali popolnega zaprtja podjetja, v katerem ste bili zaposleni, prisilne karantene ali poziva pred sodišče.

Zavarovanje vključuje tudi kritje stroškov vašega potovanja kot zavarovanca v državo stalnega prebivališča ali v kraj pogreba sorodnika v državi stalnega prebivališča, če morate prekiniti svoje potovanje zaradi resne bolezni, resne telesne poškodbe ali smrti bližnjega sorodnika.

Preden kot zavarovanec kakor koli ukrepate ali prevzamete kakršen koli strošek, morate predhodno pridobiti soglasje asistenčnega centra. Pokličite Europ Assistance (EASIG) na tel. +44 203 788 86 56.

PRIJAVA IN REŠEVANJE ŠKODE PRI ZAVAROVALNICI LLOYD’S

Asistenco pri zavarovanjih zdravstvene pomoči, asistence na potovanju in odpovedi ali prekinitvi potovanja nudi podjetje International SOS.

Zahtevo za asistenco posredujte na:

Asistenčni center Europ Assistance (EASIG - Europ Assistance Servicios Integrales de Gestion S.A.)

24/7 Informacije in vprašanja, prošnje za pomoč pri asistenčnih storitvah v tujini +44 203 788 86 56.

Za zavarovanja: zdravstvena pomoč, asistenca na potovanju, odpoved ali prekinitev potovanja.

ali

SKB@inservis.com
Inservis MVC s.r.o. (sprejem zahtevkov za Lloyd's)

Preden kot zavarovanec kakor koli ukrepate ali prevzamete kakršen koli strošek, morate predhodno pridobiti soglasje asistenčnega centra.

Prijava in reševanje škode

Za uveljavitev zavarovalnega kritja, morate čim prej (rok je naveden v posameznih splošnih pogojih) po nastanku poškodbe ali škode (razen v primeru naravnih nesreč ali višje sile), škodo prijaviti ustrezni zavarovalnici.

Zavarovalna kritja Zavarovalnice Triglav Zlate Visa in Zlate Visa Prestige kreditne kartice

 • za primer nezgodne smrti
 • zavarovanje osebne odgovornosti v tujini
 • za zamudo leta/prtljage
 • razširitev garancije proizvajalca

Mastercard poslovne kartice

 • za primer nezgodne smrti
 • za zamudo leta/prtljage
Če kličete iz Slovenije

080 28 64

Če kličete iz tujine

+386 (0)2 222 28 64

Prek e-pošte

info@triglav.si

 
Asistenčni center

Zavarovalnica Triglav, d.d.,
Služba za kompleksne škode Verovškova ulica 60 b,
1000 Ljubljana

 

Zavarovalna kritja Lloyd's Zlate Visa in Zlate Visa Prestige kreditne kartice

 • za odpoved/prekinitev potovanja 
 • asistenca na potovanju
 • za zdravstveno pomoč 

Mastercard poslovne kartice

 • za zdravstveno pomoč
 
Prek telefona

+44 203 788 86 56

Prek e-pošte

SKB@inservis.com

 
Asistenčni center

Europ Assistance (EASIG - Europ Assistance Servicios Integrales de Gestion S.A.)

 

Zavarovalna kritja na potovanju AXA Assistance Zlate Mastercard kreditne kartice

 • potovalno in osebno nezgodno zavarovanje  
 • zamujen odhod/prtljaga
 • bolnišnično zdravljenje
 • pomoč študentom 
Prek telefona

+38 61 88 883 94

 
Asistenčni center

AXA Assistance