Moorea Fund

Z mesečnimi vplačili oplemenitite svojo prihodnost.

Preverite, kateri skladi ustrezajo vašemu profilu vlagatelja.

Moj profil vlagatelja

Enostavnost in preglednost

3 mešani podskladi

z različnimi stopnjami tveganja: konservativni, uravnoteženi in dinamični portfelj.

Posebna ugodnost

Brez vstopnih in izstopnih stroškov

za stranke SKB.

Naložbene možnosti

Najnižji znesek 30 EUR

z varčevalnim načrtom ali enkratnim vplačilom.

ZNAČILNOSTI KROVNIH SKLADOV

Premišljena in celovita razpršitev vaših naložb, s katerimi upravljajo priznani strokovnjaki.

 

Global Conservative Allocation Portfolio

Global Balanced Allocation Portfolio

Global Growth Allocation Portfolio

Tveganje

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Priporočeno obdobje trajanja naložbe

od 3 do 5 let

od 3 do 5 let

od 5 do 7 let

Najnižji znesek nakupnega naročila v valuti sklada

30 EUR

30 EUR

30 EUR

Sestava portfelja

 

Preverite, kakšen je vaš profil vlagatelja!

Bi želeli vlagati v sklade pa ne veste, kateri ustrezajo vašemu profilu vlagatelja?

Moj profil vlagatelja

Pogosta vprašanja

Kaj je varčevalni načrt?

Varčevalni načrt je oblika periodičnega mesečnega varčevanja h kateremu pristopi vlagatelj na podlagi pristopne vloge za izbrani podsklad Moorea Fund, ki vključuje vlagateljevo pisno soglasje banki za interno direktno obremenitev vlagateljevega osebnega računa.

Kako vlagatelj pristopi k varčevalnemu načrtu?

K varčevalnemu načrtu vlagatelj pristopi s podpisom Pristopne vloge k varčevalnemu načrtu in soglasjem za interno direktno obremenitev osebnega računa. Vlagatelj s pristopom k varčevalnemu načrtu vanj mesečno vplačuje (oddaja naročila za nakup delnic izbranega podsklada Moorea Fund) prek interne direktne obremenitve zneske posameznih naročil v višini najmanj 30 EUR.

Trajanje varčevalnega načrta

Varčevanje v okviru posameznega varčevalnega načrta traja 60 mesecev in se ob poteku samodejno podaljša za enako obdobje, v kolikor vlagatelj  ne odstopi od varčevalnega načrta s podpisom in predložitvijo banki zahtevka za odstop od varčevalnega načrta (na obrazcu banke), ki vsebuje tudi preklic danega soglasja za interno direktno obremenitev, ali iz kateregakoli razloga pri SKB ne zapre osebnega računa.

Stroški varčevalnega načrta

Vlagatelju se v okviru poslovanja z varčevalnim načrtom ne obračuna vstopna ali izstopna provizija.

Zakaj je vplačevanje v okviru varčevalnega načrta dobra odločitev?

Redna mesečna vplačila zagotavljajo, da vlagatelj v povprečju ne kupuje zgolj v času ko so tečaji v povprečju visoki, pač pa tudi v obdobjih padcev tečajev in kapitalskih kriz, torej tudi v času ko so tečaji v povprečju poceni. Na ta način si vlagatelj po metodi povprečnega nakupnega stroška gradi neko povprečno ceno, ki mu dolgoročno omogoča doseganje povprečnega dolgoročnega donosa, ki ga prinaša izbrana naložba.

Kaj je investicijski sklad?

Investicijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je, da zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada.

Kaj je krovni sklad in kaj podsklad krovnega sklada?

Krovni sklad je vzajemni sklad, sestavljen iz dveh ali več podskladov, ki so oblikovani kot ločeno premoženje, pri čemer vsak podsklad opredeljujeta poseben naložbeni cilj in naložbena politika.

Podsklad krovnega sklada je ločeno premoženje v lasti imetnikov investicijskih kuponov  podsklada (vlagateljev), razdeljeno na enote, katerih vrednost je na zahtevo vlagatelja izplačljiva iz tega premoženja. Premoženje vsakega posameznega podsklada je razdeljeno na enote premoženja. Družba za upravljanje izdaja investicijske kupone, ki se glasijo na enoto, več enot ali del enote premoženja posameznega podsklada.

Kateri dokumenti sklada so brezplačno na voljo vlagateljem?

Vlagatelj pred naložbo v podsklad prejme ključni dokument z informacijami (KIID). Vlagatelj na zahtevo prejme tudi brezplačen izvod izvlečka prospekta podsklada, prospekta krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja ter zadnjega objavljenega letnega in polletnega poročila.

Kam podskladi investirajo denar vlagateljev?

Vsak podsklad krovnega sklada ima v prospektu z vključenimi pravili upravljanja zapisano naložbeno politiko, ki določa vrste finančnih instrumentov, v katere se lahko nalagajo sredstva sklada ter omejitve posameznih naložb, ki so specifične za vsak podsklad posebej.

Ali lahko iz preteklih donosov sklepam, kakšni bodo prihodnji donosi?

Ne, pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih donosov, zato je pomembno, da vlagatelji v sklade podatkom o preteklih uspešnosti ne dajejo prevelikega pomena pri ocenjevanju njihove prihodnje uspešnosti.

Ali lahko premoženje podsklada propade?

Premoženje podsklada je sestavljeno iz različnih finančnih instrumentov različnih izdajateljev in ustrezna razpršenost teh naložb zagotavlja vlagateljem veliko varnost naložbe, saj je vpliv ene nedonosne naložbe na premoženje podsklada majhen. Poslovanje družb za upravljanje je nadzorovano s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev, banke skrbnice vzajemnega sklada ter neodvisnih revizorjev, kar zagotavlja visok nivo varnosti.

Ali lahko ena oseba vlaga v več podskladov krovnega sklada?

Da, pri čemer je potrebno ob pristopu k vsakemu posameznemu podskladu podpisati Pristopno izjavo.

Prikaži vse

Naročite se na sestanek z osebnim bančnikom

Osebni bančnik vas bo pričakal v poslovalnici na dogovorjen dan in ob dogovorjeni uri.
Z njegovo pomočjo boste vse uredili hitro in preprosto.

Naročite se na posvet ali Pošljite povpraševanje

Novice za vlagatelje

Obveščamo vas o pomembnih sklepih podskladov Moorea Fund.

Oglejte si novice

Podskladi in tečajnica

Preverite tečaj podskladov Moorea Fund.

Oglejte si seznam podskladov in tečajnico

Varčevanje

Prihodnost bo lepša, če zanjo poskrbite že danes.

Z mesečnim varčevanjem v skladih  boste lahko svoje prihranke plemenitili za uživanje sadov v prihodnosti.  

Za vas smo pripravili možnost varčevanja v krovnih skladih Amundi Funds, Amundi Index Solutions in Moorea Fund, ki je novost na slovenskem trgu. Krovni sklad Moorea Fund poleg enkratnih vplačil v izbrani podsklad omogoča tudi redno mesečno vplačevanje v izbrani podsklad v okviru varčevalnega načrta.

 

Varčevanje

Pri vlaganju se ni najbolj pametno zanesti zgolj na intuicijo

Tudi če se vam dozdeva, da imate precej dober občutek – vseeno vam svetujemo, da se raje zanesete na naše strokovnjake, ki imajo ogromno znanja in izkušenj in ki se z naložbami ukvarjajo dnevno.

Varčevanje

Je pametneje denar hraniti na banki ali v nogavici?

Naložite svoje prihranke v banko, a ne imejte jih le na računu – to je skoraj isto, kot bi imeli denar doma. Le varneje. Raje si omislite kakšnega od načinov varčevanja, kot je npr. klasični depozit.

Varčevanje

Počnite, kar vas najbolj veseli. Medtem bo denar delal namesto vas.

Dajte del svojih sredstev na stran in nam pustite, da ga oplemenitimo. Sami določite koliko časa in na kakšen način boste investirali in varčevali.

Dobro je vedeti,
komu zaupate finance

Banka SKB

  • Se v slovenskem bančnem prostoru odlikuje kot varna, trdna in zanesljiva banka.
  • Je del Société Générale, ene največjih bančnih skupin v evrskem območju.
  • Zaupa nam več kot 200.000 strank.

Kaj o nas pravijo naše stranke?

Digitalno bančništvo

S pomočjo mobilne in spletne banke lahko uredite kar 53 različnih opravkov brez obiska banke:

  • Oddaja vloge za odobritev izrednega limita.
  • Oddaja vloge za naročilo hitrega kredita.
  • Oddaja vloge za pridobitev kreditne kartice
    Mastercard / Visa.
  • Plačilo in prejem računov in e-računov.
  • Pregled stanja in porabe.

Preberite več

+ 48

Drugihdigitalnih storitev