Pripravnik paket

Izberite produkte, ki jih potrebujete in sami sestavite svoj paket. Več produktov kot izberete, večji bo vaš prihranek.

Za odpiranje dodatnih produktov iz paketa se lahko odločite v roku 2 mesecev od odprtja Standardnega osebnega računa.

Odvisno od sestave vašega paketa, si lahko zagotovite brezplačno vodenje Standardnega osebnega računa in spletne/mobilne banke kar do 24 mesecev. 

Izbrani produkti, ki vam zagotavljajo brezplačno vodenje osebnega računa in spletne/mobilne banke

Obdobje brezplačnega vodenja

Standardni osebni račun

6 mesecev

Sodobne bančne poti (MOJ@SKB in SKB NET)

3 mesece

MasterCard kartica
ali Visa kartica

3 mesece

Varnostni SMS na debetni in/ali kreditni kartici

3 do 6 mesecev*

Zavarovanje kartic plus

3 mesece

Avtomobilsko zavarovanje ali
PaketDom ali
Življenjsko zavarovanje ali
Zavarovanje za primer brezposelnosti kreditojemalca

3 ali 6 mesecev*

Varčevalni račun zvestobe ali
Varčevalni račun s ciljem ali
Varčevalni račun trojni plus

3 ali 6 mesecev*

Dodatni Osebni račun ali TRR

6 mesecev

 *V primeru sklenitve več Varnostnih SMS, Varčevalnih računov ali zavarovanj, se kot ugodnost štejeta največ dva produkta v vsaki kategoriji.
Če stranka v času trajanja ugodnosti spremeni vrsto osebnega računa iz paketa, se ugodnosti iz paketa ukinejo in se ne prenašajo na nov osebni račun.