PAPI osebni račun

Vse se enkrat začne… in dober začetek je najboljša popotnica.

PAPI osebni račun
Za prve izkušnje z denarjem
Mesečni vodenje

Brezplačno

0 EUR/mesec.

Komu je namenjen?

Najmlajšim,

ki šele vstopajo v svet denarja, plačil in kartic.

Debetna kartica

PAPI Visa debetna kartica,

za plačevanje in dvigovanje denarja.

Kaj pridobite z računom?

PAPI osebni račun naše najmlajše vpelje v svet denarja, s katerim poleg ravnanja z denarjem spoznajo pomen varčevanja in se naučijo upravljanja in odnosa do svojih prihrankov.

Dodatna ponudba

Izkoristite še druge možnosti in spoznajte, kako se znajti v svetu denarja, plačil, spletnega poslovanja in prvih prihrankov.

Primerjalnik računov

Dodajte račune, ki jih želite primerjati med seboj. Primerjalnik omogoča hiter pregled nad ključnimi lastnostmi.

PAPI osebni račun

PAPI osebni račun

Dodaj
Dodaj

Digitalno bančništvo

S pomočjo mobilne in spletne banke lahko uredite kar 53 različnih opravkov brez obiska banke:

 • Oddaja vloge za odobritev izrednega limita.
 • Oddaja vloge za naročilo hitega kredita.
 • Oddaja vloge za pridobitev kreditne kartice
  Mastercard / Visa.
 • Plačilo in prejem računov in e-računov.
 • Pregled stanja in porabe.

Preberite več

+ 48

Drugihdigitalnih storitev

Če želite odpreti račun ...

Potrebujete veljaven osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) ter davčno številko.

Če želite zamenjati banko ...

Izpolnite vlogo za menjavo banke, vse ostalo namesto vas uredimo mi.

Naročite se na sestanek z osebnim bančnikom

Osebni bančnik vas bo pričakal v poslovalnici na dogovorjen dan in ob dogovorjeni uri.
Z njegovo pomočjo boste vse uredili hitro in preprosto.

Naročite se na posvet ali Pošljite povpraševanje

Dobro je vedeti,
komu zaupate finance

Banka SKB

 • Se v slovenskem bančnem prostoru odlikuje kot varna, trdna in zanesljiva banka.
 • Je del Société Générale, ene največjih bančnih skupin v evrskem območju.
 • Zaupa nam več kot 200.000 strank.

Kaj o nas pravijo naše stranke?

Pogosta vprašanja

Ali so sredstva na PAPI računu varna?

Sredstva na PAPI osebnem in varčevalnem računu spadajo v sistem zajamčenih vlog, ki je urejen z zakonom o bančništvu. Več o jamstvu za vloge v bankah si lahko preberete na spletni strani Banke Slovenije.

Kako se obrestujejo sredstva na PAPI varčevalnem računu?

PAPI varčevalni račun 30 dni

Banka sredstva na varčevalnem računu obrestuje po fiksni obrestni meri, ki je definirana na podlagi ročnosti produkta in gibanja tržnih obrestnih mer ter se ob spremembi navedenih pogojev lahko med varčevanjem spremeni. Obrestna mera po tej pogodbi ne more biti nižja od 0,10 %.

Banka varčevalca obvesti o novi višini obrestne mere najmanj 30 dni pred uveljavitvijo spremembe obrestne mere.

PAPI varčevalni račun zvestobe

Banka sredstva na varčevalnem računu obrestuje po fiksni obrestni meri, ki je določena s pogodbo in se v dobi, opredeljeni s pogodbo, ne spreminja.

Banka obračuna obresti dnevno in na proporcionalen način, pripiše pa jih zadnji dan vsakega koledarskega leta in ob zaprtju varčevalnega računa. Za obračun obresti banka upošteva dejansko število dni v mesecu in 365/366 dni v letu. Pri štetju dni se upošteva prvi, ne pa tudi zadnji dan poslovnega dogodka.

Ali lahko predčasno prekinem PAPI varčevanje?

PAPI varčevalni račun 30 dni

Varčevalec (oz. zakoniti zastopnik) ima pravico kadar koli brezplačno odstopiti od pogodbe. Banka varčevalni račun zapre na 31. dan od dneva zadnjega pologa sredstev.

PAPI varčevalni račun zvestobe

Odstop od pogodbe

Varčevalec (oz. zakoniti zastopnik) lahko odstopi od pogodbe v roku 31 dni pred zaključenim prvim varčevalnim letom.

V tem primeru se privarčevana sredstva prenesejo na račun, opredeljen s pogodbo, po 91. dneh (92. dan oziroma prvi naslednji delovni dan), šteto od dne, ko se varčevalno leto zaključi. Pisno vlogo o odstopu od pogodbe varčevalec (oz. zakoniti zastopnik) predloži poslovalnici, ki je odprla varčevalni račun.

Predčasna prekinitev pogodbe

Banka prekine pogodbo ob neplačilu dveh zaporednih pogodbeno določenih mesečnih pologov. Pogodba se prekine na zadnji dan zaključenega koledarskega meseca, v katerem je nastala druga zamuda. Privarčevana sredstva, zmanjšana za nadomestilo, se prenesejo na račun, opredeljen s pogodbo, po poteku 91 dni (92. dan oziroma prvi naslednji delovni dan) od dneva nastanka prekinitve.

Kaj vse mi omogoča osebni račun?

Osebni račun, s katerim poslujete in nanj prejemate redne mesečne prilive, vam zagotavlja:

 • osebnega bančnika,
 • možnost naročanja na sestanek z osebnim bančnikom v poslovalnici,
 • Visa debetno kartico (odvisno od vrste osebnega računa),
 • možnost pridobitve limita,
 • možnost pridobitve kreditne kartice (Mastercard ali Visa) in
 • možnost uporabe drugih bančnih produktov oziroma storitev (vezava sredstev, direktne obremenitve, trajni nalogi, SKB NET, MOJ@SKB, ...).

Kakšni so stroški odprtja in poslovanja z osebnim računom?

Z odprtjem osebnega računa nimate nobenih stroškov. Za vodenje osebnega računa plačujete mesečni strošek vodenja. Celotni cenik za poslovanje z osebnim računom in za storitve, ki so povezane s poslovanjem vašega računa, kot so opravljanje plačilnih transakcij, dvigovanje gotovine na bankomatih, uporaba spletnega bančništva, si lahko ogledate v ceniku SKB za prebivalstvo.

Cenik storitev SKB za prebivalstvo pdf, 248 kB

Kaj moram narediti, če sem izgubil oziroma so mi ukradli kartico?

Izgubo ali krajo kartice mora imetnik takoj prijaviti na navedeni telefonski številki ali v najbližji poslovalnici SKB. Krajo mora čim prej prijaviti tudi na najbližji policijski postaji.

 • Imetniki SKB VISA debetnih kartic pokličite na tel. št.: (01) 471 50 90
 • Imetniki SKB VISA ali MasterCard kartic pokličite na tel. št.: (01) 430 26 62 ali (01) 471 50 80
 • Imetniki brezstičnih SKB VISA ali MasterCard kartic pokličite na tel. št.: (01) 471 50 92

Pokličete lahko 24 ur na dan, vse dni v tednu.

Imetnik se mora v 8 dneh od dneva ustne prijave nato oglasiti v poslovalnici, kjer ima odprt osebni račun, in tudi pisno potrditi izgubo ali krajo kartice. Hkrati tudi ponovno naroči kartico.

Strankam priporočamo, da ne hranijo skupaj kode PIN in kartice. Prav tako svetujemo, da si nekam (npr. v svoj mobilni telefon, beležnico) shranijo številko, na katero lahko pokličejo v primeru izgube ali zlorabe kartice.

Strankam priporočamo, da ne hranijo skupaj osebne številke (PIN) in kartice. Prav tako svetujemo, da si shranijo številko, na katero lahko pokličejo v primeru izgube ali zlorabe kartice.

Za primer zlorabe izgubljenih ali ukradenih kartic lahko imetnik kartic SKB sklenejo zavarovanje kartic plus. Hkrati pa so za primer izgube ali kraje z zavarovanjem kartic plus zavarovani tudi osebni predmeti stranke: ključi, osebni dokumenti, ročna torbica, denarnica in mobilni telefon (povrnitev stroškov telefonskih klicev).

Kako lahko dobim limit na osebnem računu?

Banka vam odobri redni limit ob prvem rednem prilivu na osebni račun. Višina rednega limita je odvisna od vrste osebnega računa.

Lahko zaprosite za višji, izredni limit. Pridobite ga na podlagi izpolnjene in odobrene vloge za odobritev izrednega limita ali prek elektronske vloge na SKB NET-u.

Kakšni so stroški za odobritev limita na osebnem računu?

Odobritev rednega limita na vašem osebnem računu je brezplačna, stroški odobritve in obnovitve izrednega limita pa se obračunavajo po vsakokrat veljavnem ceniku SKB za prebivalstvo.

Cenik storitev SKB za prebivalstvo pdf, 248 kB

Koliko časa imam lahko izredni limit na osebnem računu?

Izredni limit na osebnem računu vam banka odobri za največ 12 mesecev. Če je vaše poslovanje v skladu s pogodbo za izredni limit, vam banka izredni limit avtomatsko obnovi za enak znesek in obdobje, kot v predhodni odobritvi. Za avtomatsko obnovitev izrednega limita ni treba podpisati nove pogodbe.

Banka vam izrednega limita ne odobri, če vaši povprečni redni mesečni prilivi na osebnem računu ne upravičujejo zneska odobrenega limita in če je moteno vaše poslovanje z banko. Prav tako vam banka avtomatsko ne odobri izrednega limita, kadar spreminjate višino in obdobje limita.

Želim pooblastiti osebo na svojem osebnem računu. Kaj moram storiti?

Skupaj z osebo, ki jo želite pooblastiti, se oglasite v poslovalnici oziroma pokličite SKB TEL (01) 471 55 55 in se dogovorite za srečanje z osebnim bančnikom. Osebni bančnik vam bo predstavil, kaj lahko opravlja pooblaščena oseba na vašem osebnem računu. Podpisali boste pooblastilo, ki velja do preklica. Pooblaščena oseba bo prejela tudi Visa debetno kartico za vaš osebni račun.

Spremenil sem osebne podatke (sprememba prebivališča, sprememba priimka ipd.). Ali moram te spremembe javiti banki?

V poslovalnici, v kateri imate odprt osebni račun, morate v 5 delovnih dneh od spremembe sporočiti vse nove podatke, pomembne za poslovanje z osebnim računom. Taki podatki so na primer:

 • sprememba imena in priimka,
 • sprememba bivališča ali naslova za pošiljanje računov, izpiskov ipd.,
 • sprememba pooblastila banki za poravnavanje obveznosti,
 • sprememba zaposlitve.

Enako velja tudi za pooblaščeno osebo.
Oglasite se v poslovalnici pri osebnem bančniku in s seboj prinesite dokazilo o spremembi (npr. nov osebni dokument, iz katerega je razvidna uradna sprememba).

Kako so obdavčene obresti?

Davčni zavezanci, rezidenti Republike Slovenije, so dolžni v skladu z zakonom o dohodnini najpozneje do 28. 2. tekočega leta za preteklo koledarsko leto vložiti napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji in drugih državah članicah EU. Napoved vloži zavezanec pri davčnem uradu, kjer ima stalno prebivališče, oziroma v elektronski obliki prek sistema eDavki. Napovedi za odmero dohodnine od obresti ni treba vložiti zavezancem, katerih skupni znesek ne presega z zakonom določenega zneska. Neobdavčeni del trenutno znaša 1.000 EUR.

Na podlagi napovedi davčni organ izda odločbo o višini dohodnine od obresti. Rok za plačilo davka je 30 dni od dneva vročitve odločbe. Od 1. 1. 2013 dalje je stopnja davka 25 %. Ta davek je dokončen. Dohodnina se ne plača od obresti na pozitivno stanje na transakcijskem oziroma osebnem računu.

84. člen Zakona o dohodnini omogoča, da davčni zavezanec obresti, dosežene iz naslova dolgoročno vezanih depozitov in varčevanj pri bankah in hranilnicah, všteje v davčno osnovo v znesku, ki pripada posameznemu letu obračuna dohodnine. To pomeni, da se obdavčitev obresti razdeli na toliko let, kolikor traja doba vezave depozita oziroma varčevanja.

Prikaži vse