Primerjalnik paketov

MOJ M PAKET

MOJ M PAKET

Dodaj
Dodaj

MOJ M PAKET

Mesečni strošek
9,00 EUR
Osebni račun
da
Debetna kartica
Visa
Brezplačna prekoračitev stanja na osebnem računu
do 2.000 EUR
Število brezplačnih transakcij (prek spleta, direktne obremenitve in trajniki)
15
Število brezplačnih dvigov na bankomatih drugih bank v območju EUR*
3
Digitalno bančništvo (pristopnina in uporaba SKB NET in MOJ@SKB)
da
Kreditna kartica***
Visa
Varnostni SMS na debetni kartici
da
Varnostni SMS na kreditni kartici
da
Zavarovanje kartic plus
ne
Več o produktu

*Izvzeti so morebitni stroški tuje banke, ki jih lahko zaračuna banka lastnica bankomata.
**če stranka v obračunskem obdobju od 1. 9. do 31. 8. opravi plačilne transakcije v višini in po pogojih določenih v 3.7 točki (Letna članarina za ISIC Visa kartico) Splošnih pogojev banke SKB za prebivalstvo. V nasprotnem primeru stranka plača letno članarino.
***Višina prekoračitve na osebnem računu in limita na kartičnem računu imetnika paketa sta predmet odobravanja, ki poteka skladno s poslovno politko banke.
****Neomejeno pomeni v okviru običajne porabe gospodinjstva.

Nazaj na pakete