Odlog plačila kredita zaradi COVID-19

Za vse, ki zaradi posledic epidemije ne morete poravnati kreditnih obveznosti.

Izpolnite vlogo

Prednost

Odlog plačila kredita

Začasna prekinitev plačila vseh obveznosti po kreditni pogodbi

Rok za oddajo vloge

Do 6 mesecev po preklicu epidemije

Posebnost

Brez obiska poslovalnice

Vlogo lahko oddate prek elektronske ali navadne pošte

ODLOG PLAČILA KREDITNIH OBVEZNOSTI

Z namenom ublažitve posledic epidemije virusa COVID-19 je bil sprejet Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK), na podlagi katerega lahko kreditojemalci zaprosite za odlog plačila kredita do 12 mesecev.

Izpolnjevanje vloge

Prosimo vas, da natančno preberete in izpolnite Vloga za odlog plačila kredita za fizične osebe. Bolj skrbno boste izpolnili vlogo, hitreje bomo lahko našli najustreznejšo rešitev za nastalo situacijo.

Pomoč pri vlogi

Če boste pri izpolnjevanju vloge naleteli na težave, pokličite naš kontaktni center 01 471 55 55 (vsak delovnik med 8. in 19. uro) ali pošljite vprašanje na info@skb.si.

Oddaja vloge

V izogib fizičnim kontaktom in omejevanju širjenja COVID-19 vas prosimo, da izpolnjeno vlogo pošljete na moratorij@skb.si ali na naslov SKB d.d., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, s pripisom »Za moratorij« in v ta namen ne obiskujete poslovalnice.

Obravnava vloge

Z okrepljeno ekipo bomo skrbno obravnavali vse prejete vloge, zato ni potrebno hiteti z oddajo vloge.

Oddajte vlogo za odobritev odloga plačila kredita

Zaradi varnosti in omejevanje širjenja epidemije vas prosimo,
da vlogo oddate prek elektronske ali navadne pošte in za ta namen ne obiskujete poslovalnice:

e-naslov: moratorij@skb.si
naslov:
SKB d.d. (Za moratorij)
Ajdovščina 4
1000 Ljubljana

Pogosta vprašanja

Bo potrebno vlogo in dodatek h kreditni pogodbi doplačati?

Ne, v SKB banki bosta vloga in dodatek h kreditni pogodbi na podlagi ZIUOPOK za fizične osebe brezplačni.

Kakšno dokumentacijo moram banki predložiti, da dokažem upravičenost do odloga kredita?

Banki je potrebno predložiti pravilno izpolnjeno vloge.

Pravne osebe morajo predložiti še opis poslovnega položaja, ki je nastal iz naslova posledic epidemije ter izjavo, da ima na dan 31. 12. 2019 poravnane vse obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev oziroma da mu je bilo v skladu z določbami zakona odloženo plačilo obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev oziroma omogočeno obročno odplačilo le-teh (o čemer se banki na njeno zahtevo zavezuje predložiti ustrezna dokazila).

Kakšen je rok za oddajo vloge na banko?

Vlogo za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe je potrebno na banko podati najkasneje v šestih mesecih po preklicu epidemije virusa, zakon pa velja 18 mesecev od prenehanja epidemije.

Skladno z odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, je bila epidemija preklicana z dnem uveljavitve Odloka, to je 15.5.2020, Odlok pa se začne uporabljati z 31.5.2020. Vlogo za odlog plačila kreditnih obveznosti je mogoče oddati še 6 mesecev po preklicu epidemije, vendar najkasneje do 15.11.2020.

Za kakšno obdobje lahko dobim odlog plačila kredita?

Zakon predvideva odlog plačila obveznosti za obdobje največ do 12 mesecev, banka in kreditojemalec pa se lahko dogovorita tudi za odlog, ki bo za kreditojemalca ugodnejši. 

Kje lahko preberem Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev?

Zakon je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije z dne 28. 3. 2020, Številka 36.

Kaj je Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) in zakaj je bil sprejet?

Z namenom blažitve posledic epidemije je vlada sprejela Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK), s katerim se kreditojemalcem, ki zaradi negativnih učinkov epidemije ne bodo mogli poravnavati svojih obveznosti iz kreditnih pogodb, omogoči odlog plačila kredita do 12 mesecev.

Državni zbor je zakon sprejel na seji 20.3.2020, v Uradnem listu Republike Slovenije pa je bil objavljen dne 28.3.2020.

Prikaži vse
Krediti

Kaj narediti, če ne morete več plačevati kreditnih obveznosti?

Brez skrbi, vedno se najde rešitev. Naj vam na pomoč priskočimo mi, saj vam z možnostjo refinanciranje kredita omogočimo, da najamete nov kredit, s katerim poplačate obstoječega.

Dobro je vedeti,
komu zaupate finance

SKB banka

 • Se v slovenskem bančnem prostoru odlikuje kot varna, trdna in zanesljiva banka.
 • Je del skupine OTP, ene največjih in najstabilnejših bank na področju srednje in vzhodne Evrope.
 • Zaupa nam več kot 200.000 strank.

Kaj o nas pravijo naše stranke?

Flik takojšnja brezplačna nakazila

S Flikom plačujte kadarkoli, kjerkoli:

 • Enostavno - potrebujete le mobilno številko
  ali e-naslov prejemnika.
 • Hitro - denar bo na računu v nekaj sekundah.
  Tudi izven delovnega časa banke.
 • Varno - enako varno kot plačevanje prek
  mobilne ali spletne banke.

Preberite več