Prosta delovna mesta

STROKOVNI SVETOVALEC - divizija Splošna sredstva in podpora

17. 08. 2022

Izbrani kandidat bo v okviru svojega dela pokrival vsebine, ki so strateškega pomena za banko. Pri svojem delu bo sodeloval s širokim krogom sodelavcev iz različnih področjih banke in neposredno tudi s člani širšega vodstva banke.

STROKOVNI SVETOVALEC - divizija Splošna sredstva in podpora

Glavne oz. primarne naloge

 • skrbi za področje storitev oddanih v zunanje izvajanje;
 • skrbi za pogodbe z zunanjimi izvajalci banke;
 • sodeluje v nabavnih postopkih banke (sourcing);
 • pripravlja standarde in politike na določenem delovnem področju;
 • uvaja, nadzoruje in analizira uporabo določenih standardov v organizacijskih enotah;
 • pripravlja predloge za odločanje na delovnem področju;
 • samostojno izvaja določene strokovne naloge organizacijske enote;
 • pripravlja zahtevnejše analize in poročila, povezana z delom organizacijske enote;
 • opravlja druga dela po navodilih nadrejenega.

Pogoji in pričakovanja

 • 7. stopnja strokovne izobrazbe (smer ekonomija ali druge primerljive smeri) – alternativa 6/2;
 • zaželeno 1 leto delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delih;
 • aktivno znanje angleškega jezika;
 • zelo zaželeno poznavanje in dovzetnost področja informacijske tehnologije;
 • nekaznovanost in
 • da oseba ni v kazenskem postopku.

Sposobnosti in veščine

 • zanesljivost in vztrajnost;
 • natančnost in sistematičnost;
 • organizacijske sposobnosti;
 • sposobnost analitičnega razmišljanja;
 • inovativnost, komunikativnost in sposobnost za timsko delo.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati / kandidatke, ki

 • imajo znanja in izkušnje na področju bančnih storitev;
 • imajo dobro razvite veščine v poslovnem komuniciranju;
 • imajo motiv po razvoju svoje karierne poti.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s šestmesečnim poskusnim delom. Kandidate vabimo, da prijavo s priloženim življenjepisom posredujejo najkasneje do 25. 8. 2022 na cloveski.viri@skb.si, z obveznim pripisom »za razpis – Strokovni svetovalec«.


Nazaj