Prosta delovna mesta

SKRBNIK TERJATEV I v sektorju Razreševanje naložb


16. 07. 2019

 

Poslanstvo dela

Aktivna skrb za poravnavo zapadlih neplačanih obveznosti strank, zlasti najzahtevnejših primerov. Iskanje rešitev in izvajanje aktivnosti z namenom zmanjšanja števila ter obsega zapadlih terjatev. Skrb za zmanjšanje stroškov tveganja in povečanje donosov iz dolgoročnih poslovnih razmerij.

Opis dela

 • spremlja dodeljeni portfelj strank (velika podjetja), katerih najstarejša zapadla neplačana terjatev se uvršča v izbrano obdobje zamude;
 • pridobiva in preverja dokumentacijo in podatke o poslovanju stranke;
 • izvaja telefonski ali osebni kontakt s stranko z namenom dogovoriti poplačilo in / ali dodatne možnosti za razrešitev dolga;
 • pripravlja predloge za spremembe obstoječega odplačilnega načrta, predloge za refinanciranje (reprogramiranje) celotnega dolga in izvaja spremljajoče aktivnosti;
 • izvaja omejitve uporabe ali blokade produktov stranke, spremlja izvrševanje pogodbenih obveznosti stranke in pravočasno ustrezno ukrepa;
 • aktivno sodeluje s poslovalnicami in skrbniki podjetnikov pri razreševanju naložb v vseh fazah komercialne izterjave, zlasti pri najzahtevnejših primerih;
 • skrbi za ustrezno podporo sodelavcem drugih divizij v skladu s predvidenimi postopki dela;
 • opravlja druge naloge po navodilih nadrejenega.

Od kandidata pričakujemo

 • najmanj 6/II stopnjo ekonomske ali druge ustrezne smeri;
 • zahtevno pisno in ustno komuniciranje v angleškem jeziku;
 • samostojnost, komunikativnost, natančnost, samoiniciativnost ter dobre organizacijske sposobnosti;
 • zaželeno 2 leti ustreznih delovnih izkušenj;
 • nekaznovanost in
 • da oseba ni v kazenskem postopku.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas in šestmesečnim poskusnim delom. Delovno mesto je v Ljubljani.

Kandidate vabimo, da prijavo s priloženim življenjepisom (v slovenščini in angleščini) posredujejo v roku 14-ih dni od objave, na cloveski.viri@skb.si z obveznim pripisom »Skrbnik terjatev I«.


Nazaj

Prijava na delovno mesto

Največja dovoljena velikost posamezne priponke je 5 MB.