Prosta delovna mesta

ANALITIK (m/ž) v sektorju Upravljanje z bilanco

11. 11. 2022

V svoje vrste vabimo analitika, ki bo deloval na področju spremljave in obvladovanja obrestnega in likvidnostnega tveganja.


Pridružite se timu, ki v okviru divizije Finance skrbi za

 • uravnavanje izpostavljenosti likvidnostnemu in obrestnemu tveganju v skupnem konsolidiranem bančnem poslovanju,
 • pripravo poročil o likvidnostnem in obrestnem tveganju za matično banko OTP in Banko Slovenije ter pripravo materialov za ALCO odbor (Odbor za upravljanje z bilanco banke), vključno s predlogi za optimizacijo obrestnega in likvidnostnega tveganja,
 • najem virov financiranja z mednarodnimi in domačimi finančnimi inštitucijami,
 • mesečno izvajanje FTP procesa (Funds Transfer pricing) v banki z namenom merjenja porazdelitve realiziranega neto obrestnega prihodka na interne bančne enote (poslovalnice, stranke, skrbnike...). 

Opis dela

 • spremljava in obvladovanje obrestnega in likvidnostnega tveganja,
 • skladnost regulatornih količnikov likvidnosti (LCR, NSFR, AER in AMM) ter kazalnikov obrestnega tveganja,
 • najemanju virov financiranja z mednarodnimi in domačimi finančnimi inštitucijami,
 • ocena in izračun izpostavljenosti likvidnostnim in obrestnim tveganjem ter tveganju povezanim s kapitalom banke v okviru procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala (ICAAP) in procesa ocenjevanja ustrezne notranje likvidnosti (ILAAP),
 • spremljava kazalnikov likvidnostnega in obrestnega tveganja ter določanje pragov, ki jih je skupina pripravljena prevzemati v Okviru nagnjenosti k tveganjem (Risk Appetite Framework) in Izjave k nagnjenosti k tveganjem (Risk Appetite Statement) ,
 • priprava Načrta sanacije (Recovery and Resolution Plan),
 • spremljanje kapitalskih zahtev za namene kapitalske ustreznosti in spremljanje MREL zahtev (Minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti).

Od kandidata pričakujemo

 • vsaj VI/1 stopnjo ekonomske ali druge ustrezne smeri,
 • 1 leto relevantnih delovnih izkušenj,
 • zahtevnejšo ustno in pisno komunikacijo v slovenščini in angleščini. 

Sposobnosti in veščine

 • učljivost,
 • natančnost,
 • sposobnost dela v skupini,
 • sposobnost kritičnega in analitičnega razmišljanja
 • sposobnost samostojnega odločanja,
 • razvite delovne navade. 

Izbranemu kandidatu nudimo 

 • strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje;
 • mentorstvo v času uvajanja v delo in buddya za lažjo vključitev v naše delovno okolje;
 • delo v manjši ekipi z odličnimi odnosi;
 • fleksibilen delovni čas in možnost dela od doma;
 • urejen delovni prostor na sedežu banke in vso potrebno opremo za nemoteno opravljanje dela;
 • dodatno pokojninsko zavarovanje;
 • 24-urno nezgodno zavarovanje;
 • delo za nedoločen čas s 6-mesečno poskusno dobo. 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki poznajo

 • bančno poslovanje in relevantne bančne regulative ter
 • področje upravljanja z bilanco, spremljave likvidnostnega in obrestnega tveganja. 

Če vas to delo zanima in izpolnjujete navedene pogoje, vas vabimo, da prijave s priloženim življenjepisom posredujete do vključno 30. 11. 2022 na cloveski.viri@skb.si, z obveznim pripisom »Analitik – Upravljanje z bilanco« .


Nazaj