ZEMLJIŠČA S STANOVANJSKO STAVBO NA IGU

10. 03. 2023

Javne dražbe

 

V postopku izvršbe se na 1. javni dražbi, ki bo potekala 4. 4. 2023, prodaja komplet gozdnih, kmetijskih zemljišč in stavbno zemljišče na katerem stoji stanovanjska stavba.

Izklicna cena je 482.911,01 EUR.

Natančen opis nepremičnin, ki so predmet prodaje, je razviden iz cenitvenih poročil, hkrati z odredbo o prodaji, iz katere so razvidni datum dražbe in ostali pogoji javne dražbe.

ZEMLJIŠČA S STANOVANJSKO STAVBO NA IGU

Pošljite povpraševanje