STAVBNO ZEMLJIŠČE S STANOVANJSKO STAVBO V ILIRSKI BISTRICI

25. 08. 2023

Javne dražbe

V postopku izvršbe se na 1. javni dražbi, ki bo potekala 5. 9. 2023, prodaja:

  • stavbno zemljišče, na katerem stoji stanovanjska stavba.

Izklicna cena je 100.100,00 EUR.

Natančen opis nepremičnin, ki so predmet prodaje, je razviden iz cenitvenih poročil, hkrati z odredbo o prodaji, iz katere so razvidni datum dražbe in ostali pogoji javne dražbe.

STAVBNO ZEMLJIŠČE S STANOVANJSKO STAVBO V ILIRSKI BISTRICI

Pošljite povpraševanje