½ STANOVANJSKE HIŠE, ŽIROVNICA

20. 01. 2023

Javne dražbe

 

V postopku izvršbe se na 1. javni dražbi prodaja nepremičnina, to je  ½ stanovanjske hiše v Žirovnici, Smokuč 78 v izmeri 292 m2 po izklicni ceni 167.500 EUR.

Nepremičnina se nahaja v naselju urejenih stanovanjskih hiš. Gre za elitnejšo lokacijo, oddaljenost od Bleda je cca 15 km, od Radovljice 5 km in Jesenic cca 20 km. Hiša ima:

  • 292m2 stanovanjske površine
  • garažo 36m2 za dve vozili,
  • na parceli 940m2, z urejenim dostopom.

Natančen opis nepremičnine, ki je predmet prodaje, je razviden iz cenitvenega poročila, hkrati z odredbo o prodaji iz katere so razvidni datum dražbe in ostali pogoji javne dražbe.

Solastnik polovičnega lastniškega deleža ima predkupno pravico.

½ STANOVANJSKE HIŠE, ŽIROVNICA

Pošljite povpraševanje