POSLOVNI PROSTORI IN STAVBNA ZEMLJIŠČA

11. 10. 2023

Javne dražbe

V postopku izvršbe se na 1. javni dražbi, ki bo potekala 10. 11. 2023, po sistemu spletne javne dražbe z zviševanjem cene, prodajajo nepremičnine. ki v naravi predstavljajo pisarne v poslovni stavbi z zemljišči, ki so v naravi dovozne ceste in parkirne površine v kompleksu bivše tovarne volnenih odej Škofja vas.

Natančen opis nepremičnin, ki so predmet prodaje je razviden iz cenitvenega poročila.

POSLOVNI PROSTORI IN STAVBNA ZEMLJIŠČA

Pošljite povpraševanje