POSLOVNI PROIZVODNI PROSTORI S PRIPADAJOČIM FUNKCIONALNIM ZEMLJIŠČEM KRANJ

13. 11. 2023

Javne dražbe

V postopku stečaja se na 1. javni dražbi po sistemu javne dražbe z zviševanjem izklicne cene prodaja:

  1. parcela 2100 1262/2 (ID 608851) v deležu 213/10000,
  2. parcela 2100 1262/33 (ID 945138) v deležu 213/10000,
  3. parcela 2100 1257/19 (ID 2379839) v deležu 36/100,
  4. parcela 2100 1257/71 (ID 6144477) v deležu 99/2000 in
  5. parcela 2100 1257/74 (ID 6176264) v deležu 1/1.

Površina zemljišč znaša 2.375,32 m2, skupna površina prostorov znaša 2.326,30 m2.

Premoženje se prodaja kot celota po izklicni ceni 1.314.500,00 EUR neto.

Primerna lokacija za proizvodno storitveno dejavnost na Savskem otoku v Kranju z ustrezno prometno ureditvijo in lahkim dostopom. Natančen opis nepremičnin, ki so predmet prodaje, je razviden iz priloženega cenitvenega poročila in razpisa javne dražbe stečajnega upravitelja, iz katerega so tudi razvidni datum dražbe in ostali pogoji javne dražbe.

 

POSLOVNI PROIZVODNI PROSTORI S PRIPADAJOČIM FUNKCIONALNIM ZEMLJIŠČEM KRANJ

Pošljite povpraševanje