Nagrade

Banka leta 2013 v Sloveniji

29. 08. 2013

SKB je letos že tretjič zapored prejela priznanje »Banka leta 2013 v Sloveniji«, ki ga vsako leto podeljuje mesečnik The Banker.

Banka leta 2013 v Sloveniji

To priznanje je dokaz, da izhaja ugled SKB iz kakovosti njenih timov na vseh področjih, iz sinergij znotraj banke in z drugimi hčerinskimi bankami v Skupini Société Générale, dokaz, da se zmore s svojo ponudbo in produkti učinkovito odzvati na potrebe strank in tudi na ta način pokazati svojo skladnost s sloganom »Skupaj dosegamo več«. V zelo zahtevnem gospodarskem okolju, na zrelem in konkurenčnem slovenskem trgu, je SKB dokazala svojo sposobnost, da zmore povečati obseg svojega portfelja strank in tržne deleže na posojilih in depozitih.

Priznanje je prevzela Vojka Ravbar, namestnica glavnega izvršnega direktorja SKB.

Banka leta 2013


Nazaj