PAPI varčevalni račun zvestobe

Najboljši prijatelj za prve polete k samostojnosti

Bi radi svojega otroka spodbujali k dolgoročnemu varčevanju in mu pri tem pomagali z rednimi mesečnimi pologi? PAPI varčevalni račun zvestobe omogoča redno mesečno varčevanje za dobo dveh let.

Skladno z Zakonom o dohodnini so obresti za denarne depozite v višini nad 1.000 EUR obdavčene s 25 % davkom. Vsako leto do 31. 12. imate možnost razmejevanja obresti za vsa dolgoročna varčevanja. Za podrobnosti se oglasite v svoji poslovalnici.

Vsak mesec opravite vsaj en polog, sredstva (žepnino ali v PAPI hranilniku privarčevani denar) pa lahko kadar koli dodatno položite na račun. Otrokovo vztrajnost boste tako spodbujali in nagraljevali tudi s PAPI darili.


Komu je namenjen?

PAPI varčevalni račun zvestobe je namenjen otrokom
do 14. leta.


Prednosti

 • varčevanje v evrih za dobo dveh let, ki spodbuja otrokovo vztrajnost in varčnost;
 • še višja obrestna mera kot pri PAPI varčevalnem računu 30 dni;
 • napredno varčevanje s sodobnimi bančnimi potmi;
 • preprosto nakazovanje sredstev:
 • kartica PAPI varčevalnega računa zvestobe kot identifikacijski instrument za polog gotovine v poslovalnicah banke SKB;
 • možnost odstopa od pogodbe 31 dni pred zaključenim prvim varčevalnim letom;
 • račun je brezplačen;
 • male varčevalce za vztrajnost pri varčevanju nagradimo.

Značilnosti

Doba varčevanja
Varčevanje za dobo 2 let.

Pologi
Obvezen mesečni polog v višini 20 EUR, drugi pologi so poljubni.

Obrestovanje

 • Sredstva se obrestujejo po fiksni obrestni meri, upoštevaje 9. točko splošnih pogojev;
 • obresti se pripišejo letno (koledarsko leto).

Razpolaganje s sredstvi

 • Med varčevanjem sredstva niso razpoložljiva;
 • ob izteku varčevanja se privarčevana sredstva s pripisanimi obrestmi prenesejo na osebni račun SKB.

Način polaganja sredstev

 • Individualni pologi v poslovalnicah banke SKB;
 • vzpostavitev trajnega naloga z osebnega računa banke SKB. Trajni nalog je preprosta in učinkovita pomoč otroku pri varčevanju;
 • prenos sredstev prek sodobnih bančnih poti;
 • Pozor! Nakazilo z druge banke ni mogoče.

Spremljanje varčevanja

 • Ob koncu vsakega koledarskega leta in zaprtju varčevalnega računa prejmete izpisek stanja in prometa;
 • varčevanje lahko spremljate prek SKB NET-a in SKB TEL-a ter SKB TEL avtomatskega odzivnika.

Kartica PAPI varčevalnega računa zvestobe
Vsak PAPI varčevalec prejme kartico varčevalnega računa. Poslali jo bomo na naslov staršev (zakonitega zastopnika).

Kartica s prepoznavno podobo, prilagojeno najmlajšim, otroke spodbuja k premišljenemu ravnanju z denarjem in varčevanju.

S kartico varčevalnega računa lahko otrok sam ali v spremstvu staršev položi denar na račun v vseh poslovalnicah banke SKB.


Zahtevana dokumentacija

Za pridobitev PAPI varčevalnega računa potrebujete:

 • rojstni list ali veljaven osebni dokument otroka;
 • davčno številka otroka;
 • veljaven osebni dokument in davčno številko starša (zakonitega zastopnika);
 • uradno dokazilo o skrbništvu v primeru skrbnika.

Otrok lahko PAPI varčevalni račun zvestobe odpre le v spremstvu staršev (zakonitega zastopnika). Če je zakoniti zastopnik skrbnik, mora ta predložiti uradno dokazilo o skrbništvu.