Limit na osebnem računu

Preprosto in hitro do dodatnih sredstev s prekoračitvijo pozitivnega stanja na osebnem računu. Obresti plačujete le za znesek porabljenih sredstev v limitu

Redni limit

Je dovoljena prekoračitev pozitivnega stanja na osebnem računu, ki ga banka odobri ob prvem rednem mesečnem prilivu na osebni račun.


Višina rednega limita je odvisna od vrste osebnega računa.

Vrsta osebnega računa Redni limit na
osebnem računu
PAPI osebni račun 0 EUR
Osebni račun za mlade 60 EUR
ISIC osebni račun za študente 100 EUR
Standardni osebni račun 200 EUR
Pokojninski osebni račun 200 EUR
Prestige osebni račun 3.500 EUR
Zlati osebi račun 2.000 EUR
Osnovni osebni račun 0 EUR
Gotovinski osebni račun 0 EUR
Osebni račun za nerezidente 0 EUR
  • Izredni limit 

Je dovoljena prekoračitev pozitivnega stanja na osebnem računu, ki je višji od zneska rednega limita.

Velja 12 mesecev, potem se limit obnovi skladno s Pogodbo za izredni limit.

Pridobite ga z Vlogo za odobritev izrednega limita, če poslujete skladno s splošnimi pogoji poslovanja.

Obrestna mera za prekoračitev pozitivnega stanja na osebnem računu

Obrestna mera za dovoljeno prekoračitev pozitivnega stanja na osebnem računu je ne glede na redni ali izredni limit enaka. Če gre za nedovoljeno prekoračitev pozitivnega stanja na osebnem računu, banka zaračuna višjo obrestno mero.

Stroški odobritve limita

Odobritev rednega limita je brezplačna, stroški odobritve in obnovitve izrednega limita pa se obračunajo po vsakokrat veljavnem ceniku SKB za prebivalstvo.

Če želite pridobiti izredni limit

Vlogo za odobritev izrednega limita oddajte pisno v poslovalnici ali elektronsko prek SKB NET spletne banke. Oddana vloga za odobritev izrednega limita ne pomeni, da je izredni limit tudi odobren.