Veljavnost obrestnih mer od 1. aprila 2023 dalje.


MOJ L paket

  Prekoračitev** 
skupni znesek prekoračitve 3.500,00 EUR
letna fiksna obrestna mera 10,40 %
efektivna obrestna mera* 16,41 %
odplačilna doba 3
skupni stroški vodenja paketa 42,60 EUR
stroški odobritve prekoračitve 0,00 EUR
stroški pogodbenih obresti 90,76 EUR
stroški zavarovanja prekoračitve 0,00 EUR
skupni stroški prekoračitve 133,36 EUR
informativni skupni znesek, ki ga plača potrošnik
(vsota skupnega zneska prekoračitve in
skupnih stroškov prekoračitve)
3,633,36 EUR

 

MOJ M paket

  Prekoračitev** 
skupni znesek prekoračitve 2.000,00 EUR
letna fiksna obrestna mera 10,40 %
efektivna obrestna mera* 17,59 %
odplačilna doba 3
skupni stroški vodenja paketa 29,40 EUR
stroški odobritve prekoračitve 0,00 EUR
stroški pogodbenih obresti 51,87 EUR
stroški zavarovanja prekoračitve 0,00 EUR
skupni stroški prekoračitve 81,27 EUR
informativni skupni znesek, ki ga plača potrošnik
(vsota skupnega zneska prekoračitve in
skupnih stroškov prekoračitve)
2.081,27 EUR

 

MOJ S paket

  Prekoračitev**
skupni znesek prekoračitve 300,00 EUR
letna fiksna  obrestna mera 10,40 %
efektivna obrestna mera* 39,48 %
odplačilna doba 3
skupni stroški vodenja osebnega računa 17,40 EUR
stroški odobritve prekoračitve 0,00 EUR
stroški pogodbenih obresti 7,78 EUR
stroški zavarovanja prekoračitve 0,00 EUR
skupni stroški prekoračitve 25,18 EUR
informativni skupni znesek, ki ga plača potrošnik
(vsota skupnega zneska prekoračitve in
skupnih stroškov prekoračitve)
325,18 EUR

 


 

* EOM se lahko spremeni, če se spremeni pogodbena obrestna mera ali skupni stroški prekoračitve oziroma je dinamika porabe in vračanja prekoračitve drugačna od predvidene.
** Primeri izračuna EOM, skupnih stroškov, skupnega zneska prekoračitve, glede na višino prekoračitve, določenega pri posamezni vrsti paketa. Izračun EOM za prekoračitev upošteva pogoj, da je celotni znesek prekoračitve črpan za celotno obdobje trajanja pogodbe, pri čemer se pri izračunu predpostavlja, da je pogodba sklenjena za 3 mesece.