Financiranje

Sodelujemo s strokovnjaki, ki poznajo posebnosti kmetijske dejavnosti

Ko se odločate za financiranje projekta, je dobro poznavanje bančnega in kmetijskega poslovanja prednost.

Da zagotovimo čim hitrejšo in celostno obravnavo predloga, sodelujemo z različnimi kmetijskimi svetovalci za razvoj podeželja in ekonomiko kmetijstva. Med njimi je tudi Majda Strel, računovodstvo ter davčno in poslovno svetovanje STRELA STORITVE d.o.o. 


Za banko je bistvenega pomena, da od stranke pridobi čim bolj natančne podatke, ki so razumljivi in v poenoteni obliki, kot jih pripravljajo družbe in podjetniki.

Podatki o poslovanju na kmetiji pa so različni, tako kot je različen način dela in organiziranost kmetije.

Informacija o dohodku na kmetiji je lahko v obliki katastrskega dohodka, lahko jo preberemo iz DDV evidenc, lahko je zgolj FADN poročilo, v nekaterih primerih pa je ta informacija podana v obliki bilance stanja in izkaza poslovnega izida.

Banka in kmetovalec sta strokovnjaka vsak na svojem področju. Pomembno je, da v proscesu sodeluje vmesni člen, ki razume tako potrebe banke kakor tudi informacijo, s katero razpolaga kmet.

Zato je pomembno, da kmet in banka pri pripravi kreditnih predlogov v svoje delo vključita strokovnjaka s področja računovodstva, ki dobro pozna specifike kmetijske dejavnosti. Banka tako dobi primerno pripravljene izkaze za hitrejšo obdelavo zahtevka, kmet pa je pomirjen, ker so podatki pripravljeni v jeziku, ki ga razume banka.